ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ…ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ..ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ…

ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ…ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ..ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ…

ಗಡೆ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ…ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಲಾಡಿ
ಬಾಯಿಂದ್ ತೆಗಿಯಾ ಬೆಟ್, ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟ್..
ಪೂರಾ ತೋರತ್ತ್ ಮಾರಾಯ…ತೋರತ್ ಮರಾಯ, ಗ್ವಾನ್ಜಡಿ ಮೇಲೇರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೆ..

ಪೂರಾ ತೋರತ್ ಮರಾಯ…..
ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ…ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ..ಲಾಡಿ ಕಟ್ಕೊ…

ಮೂಗಂಗೆ ಸಿಂಬಳ ಸೊರಿತ್ತ್…ಬಾಯಂಗೆ ಎಂಜ್ಲ್ ಇಳಿತ್ತ್…
ಬಾಯ್ಕಳ್ದ್ರೆ ಹತ್ರ ಹೋಪುಕೆ… ಯಾರೀಗ್ಎಡಿತ್ತ್….ಮರಾಯ ಸಿಂಬಳ ವರ್ಸ್ಕೊ

ಮರಾಯ ಸಿಂಬಳ ವರ್ಸ್ಕೊ… ಗ್ವಾನ್ಜಡಿ ಮೇಲೇರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೆ…

ಸಿಂಬಳ ವರ್ಸ್ಕೊ…ಸಿಂಬಳ ವರ್ಸ್ಕೊ…ಸಿಂಬಳ ವರ್ಸ್ಕೊ

ಬೀಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಗ್ ಹೋಯಿ…ನಾಕಾಣಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಕ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್
ಅರ್ಧ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್… ಚಡ್ಡಿಕಿಸಿಗ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ…ಬೇಗ ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಯ್ಕೋ

ಬೇಗ ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಯ್ಕೋ ..ಗ್ವಾನ್ಜಡಿ ಮೇಲೇರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೆ..

ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಯ್ಕೋ …ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಯ್ಕೋ …ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಯ್ಕೋ

ಹಟ್ಟಿ ಬದೀಗ್ ಹೋಗ್…ಗಂಟೀನ್ ಗುಡ್ಡಿಗ್ ಎಬ್ಬಿ ಬಾ…
ಗಂಟಿ ಬಿಟ್ಕಂಡು ಆಡುಕ್ ಹೋರೆ…ಬೆನ್ ಚರ್ಮ ಸುಲಿತಿ…
ಬೆನ್ ಚರ್ಮ ಸುಲಿತಿ..ಗಾಂಚಾಲಿ ಮಾಡ್ರ್ ಕಾಣ್ ಮತ್ತೆ..

ಚರ್ಮ ಸುಲಿತಿ…ಚರ್ಮ ಸುಲಿತಿ….ಚರ್ಮ ಸುಲಿತಿ

ಗಡೆ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ…ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಲಾಡಿ
ಬಾಯಿಂದ್ ತೆಗಿಯಾ ಬೆಟ್, ಚಡ್ಡಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟ್..
ಪೂರಾ ತೋರತ್ತ್ ಮಾರಾಯ…ತೋರತ್ ಮರಾಯ, ಗ್ವಾನ್ಜಡಿ ಮೇಲೇರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೆ..

ಮೂಲ ಪಂಜಾಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ..
(

Hayo rabba hayo rabba

Gadde te na chad di gadire te na chad di
Chhadeyan de tattu utte tap chhad di
Bolo tara ra ra, tara ra ra, kanjri kalol kardi

Bolo tara ra ra
Hayo rabba hayo rabba

Haar te shingaar laa ke gai jadon mele vich
Baaniye di hatti vich jaake vadh gai, bolo tara ra ra
Bolo tara ra ra, kanjri kalol kardi
Hayo rabba hayo rabba hayo rabba

Aunde jaunde rahiyan nu modhe maar langdi
Athri jawaani vekho jaave dangdi, bolo tara ra ra
Bolo tara ra ra, kanjri kalol kardi
Hayo rabba hayo rabba hayo rabba

Mitthe mitthe bola naal kaalje nu khich di
Ashikan de dilan vich jaave rachdi, bolo tara ra ra
Mehndi peeche phire nachdi, bolo ta ra ra ra
Bolo tara ra ra, kanjri kalol kardi
Hayo rabba hayo rabba hayo rabba

Gadde te na chaddi gadire te na chaddi
Chhadeyan de tattu utte tap chhaddi
Bolo tara ra ra, kanjri kalol kardi bolo tara ra ra
Hayo rabba hayo rabba hayo rabba)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. Aravind M. S ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಕೊಳ್ಕಟ್ಟಿ ಗಂಡಿಗೊಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪದ್ಯದಂಗೇ ಬಿಟ್ಟ್ದ್ದಾಮಾರ್ರೆ !!

  ದಲೆರ್ ಮೆಹ್ದಿ ಊರಿಗ್ ಬಂದಂಗೇ ಆಯ್ತ್

  ಸೂಪರ್

 2. Aravind M. S ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Super Sir . . . . ಕೊಳ್ಕಟಿ ಗಂಡಿಗೊಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪದ್ಯದಂಗೇ ಬಿಟ್ಟ್ದ್ದಾ ಮಾರ್ರೆ

 3. Shreesha Karanth ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಹೋಯ್ ಹಾರಿ ತಬಾ ಪದ್ಯವೂ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಿಕ್ರೆ ಒಂಚೂರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ ತ್ರ್ಯಾ ?

 4. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಆಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್. ಪಣಕ್ ಮಕ್ಳು ಥರ 🙂

 5. ವಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಸೂಪರ್ ಮರ್ರೆ..ನಂಬದಿ ಮೊದಲ್ ಇದೇ ಪದ್ಯನ್ನ ಬೇರೆ ನಮನಿ ಹೇಳ್ತಿತ್ ..ಯಾರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ.ಚೂರ್ ಎಲ್ಲೋ ನೆನಪಿತ್ ಅಷ್ಟೇ 🙂

  ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ
  ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ
  ಆಚ್ ಮನಿ ಗೆದ್ದಿ ನೀರ್ ಈಚ ಬದಿಗ್ ಬಂದಿತ್
  ಈಚ ಬದಿ ಗೆದ್ದಿ ಪೂರ ಮುಳ್ಕಿ ಹೋಯ್ತ್
  ಕಲಿ ಮಗ ನಮ್ ಗೆದ್ದಿ ಕಟ್ ಕಡ್ದಿದಾ
  ಗಾಡಾ ಹಾರಿ ತಬಾ ಹೊಯ್..
  ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ
  ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ ಹಾರಿ ತಬಾ
  ನಮ್ ಗೆದ್ದಿ ಕಟ್ ಕಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಳಿ ಮೆಟ್ಟತಿ..

  ಸಕತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತ್ರಿ ನೀವ್ !

 6. Yogeesha Adiga ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನಗಾಡಿ ನಗಾಡಿ ಸಾಕಯ್ತ್ … ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ನೇ ನಗಿ ಸುರು ಆಯತ್

 7. shashijois ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಗಂಡಿನ ಲಾಡಿ ಸಮ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮರ್ರೆ…..ಹ ಹ ಹ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s