Archive for ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2008


ಏಗ್ಳಿಕೆ ಕಂಡ್ರೂ ನಾನೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ದ್, ಅದ್ರದ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್‌ತಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ದಾ? ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರ್ ಬದ್ಲ್ ಮಾಡ್ವಾ? ನಾನೊಂದಿಷ್ಟ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿದ್ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತೆ. ನೀವ್ ಅದಕ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಒಂದೆರ್ಡ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಬ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ರ ಹೇಳ್ತ್ರ ಅಂದೇಳಿ.

 

( ಭಾಗ್ವತ್ರೆ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರೂ ನೀವ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತ್ ಶುರು ಮಾಡ್‌ತ್ರ್ಯಾ ಕಾಂಬ ಅಂದೇಳಿ…)

 

ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ

1. ಗತಿ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ದಿದಂಗ್ ಆಪುದ್

2. ಅಂಡುದ್

3. ಹೊತ್ತ್‌ಹೋಪತಿಗೆ ,

4. ವರ್ಕುದ್


ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಕೇಣ್ದಿದ್ದರ್ ಯಾರಿದ್ರ್ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ. ಸುಮಾರ್ ನಲ್‌ವತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆಗಾಡ್ಸದರ್… ಕಮಲಶಿಲೆ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ, ಮಂದರ್ತಿ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಕುಂಬಳೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಪೆರ್ಡೂರು ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಳದಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ರೈಸ್‌ದರ್…ಬಾಹುಕ, ಪಾಪಣ್ಣ, ಕೈರವ, ಕಾಶೀಮಾಣಿ, ಬಲರಾಮನ ದೂತ, ಕಂದರ, ವಿಜಯ, ಮಂಥರೆ, ದಾರುಕ, ಹುಲಿಯಾದ ಕಾಳ…ಹೀಂಗೆ ನಮ್ ನಮನಿ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡ್ದರ್ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರು. ಅವ್ರ್ ಕಲಾಸೇವೆ ಕಂಡ್ ಕುಶಿಪಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಮಾಡಿರಂಬ್ರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಭಿಯಾನದ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆಯರ್ ಮುಂದ್ ನಿಂತ್ಕಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಯ್ರಾಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್.

 

ನಾಳೆ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಶನಿವಾರ) ರಾತ್ರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕಂಡಿರ್. ಬರೀ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದೇ. ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಬೇರೆ ಇತ್ತ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂತ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ?

 

ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ  – ಶ್ವೇತ ಕುಮಾರನ ಪ್ರೇತ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ

 

ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರದ್ ಕಾಶೀಮಾಣಿ, ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೀತಾರಾಂ ಕುಮಾರ್ – ಶ್ವೇತ ಕುಮಾರನ ಪ್ರೇತ, ಹೊಸಂಗಡಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರದ್ ರಕ್ತಜಂಘ , ಹೆರಂಜಾಲ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾವುಡ್ರ ಭಾಗವತಿಕೆ, ಕೋಟ ಶಿವಾನಂದರ ಚೆಂಡೆ…. ಆಟ ರೈಸುಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ್ ಎಂತ ಬೇಕ್ ಹೇಳಿ… ಹಂಗಾರೆ ನಾಳೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದ್ರ್ ಸಿಕ್ವಾ ಆಗ್ದಾ..?


ನವ್ರಾತ್ರಿ ಬಂತಂದ್ರ್ ಸಾಕ್. ನೆನ್ಪ್ ಊರ್ ಬದಿ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಣತ್. ಮಾಲಯ ಅಮಾಸಿ ಮುಗದ್ದೇ ತಡ… ಎಲ್ಲರ್ ಮನ್ಯಗೂ ಕದ್ರ್ ಪೂಜಿ ಮಾಡಿ…ಅದನ್ ತಂದ್‌ಕಟ್ಟಿ ಹೊಸ್ತ್ ಮಾಡು ಗೌಜಿ ಶುರುವಾತ್ತ್. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಗಡ್ಜ್ ಗಮ್ಮತ್ತ್. ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ದ್ ಶಾಲಿಗ್ ಬೇರೆ ರಜಿ ಸಿಕ್ಕಿರತ್. ಮತ್ತ್ ಶಾಲಿ ಬದಿಗ್ ಮುಖ ಹಾಕುದ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಸೈ.

ಹೊಸ್ತಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ… ಹೊಟ್ಟಿ ಭಾರ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ್ ಎಳ್ದ್ ಎಳ್ದ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ್…. ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಅಡ್ಡಾತೆ ಅಂದೇಳಿ ಮಲ್ಕಂಡ್ರೆ ತಂಪ್ ಗಾಳಿಗೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ.

 

ನವ್ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ನೆನ್ಪ್ ಬಪ್ಪುದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಸುರಿಗ್ ಬಪ್ಪ ನಮ್-ನಮೂನಿ ಯಾಸ. ಅದ್ರಗೆ ನಂಗೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ದೋ ಅಂಬಗೆ ಕಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಪ್ದ್ ಪಾಣಾರ್ರ್ ಯಾಸ. ಪಾಣಾರ್ರ್ ಯಾಸ ವೇಷ ಹಾಕುವ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮೂರ್ ಬದಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದ್ ನೆನ್ಪ ಹೆಚ್ ಕಡ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿಂದಿದ್… ಕಡಿ ಕಡಿಗೆ ಕಣ್‌ಮಾಯ್ಕ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಈ ಯಾಸ ಹಾಕ್ವರ್ ಎಲ್ಲ್ ಹೋರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೋದ್ದಾ ಅತ್ವಾ ಬೇರೆ ಬದ್ಯಗೂ ಇಲ್ಯಾ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ…ಆರೂ ಮಸ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಯಿ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಯಾಸ, ಕುಣ್ತ , ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಂತದೋ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡದ್ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತ್. ಆರೆ ಈಗ್ಳೂ ಸತೆ ಮುಖಕ್ ಸಮಾ ಪೌಡ್ರ್, ಸ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಬಳ್ಕಂಡರನ್ ಕಂಡ್ರೆ…ಇದೆಂತದಾ ಪಾಣರ್ರ ಯಾಸ ಅಂದೇಳಿ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡ್ತ್ರ್.

 

ನವ್ರಾತ್ರಿದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಲಿಯಾಸ…ಮೈತುಂಬಾ ಅರ್ಶಿನ ಬಣ್ಣ.. ಅದ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪ್ ಬರಿ ಎಳ್ದಾಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ.. ಬಾಯಗ ಒಂದ್ ಲಿಂಬಿಹಣ್ಣ್ ಕಚ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ ಹುಲಿಯಾಸ್ದರ್… ಎರಡೋ..ಮೂರೋ..ನಾಕೋ ಹುಲಿ…ಒಬ್ಬ ಕೋವಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಹುಲಿ ಬ್ಯಾಟಿ ಮಾಡುವನ್ ಯಾಸ. ಈ ಹುಲಿಯಾಸ ಕಾಂಬುಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಪುಕ್. ಅದ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲ್ ಚಡಿಯಗೋ, ತಳಿಕಂಡ್ಯಗೆ ನೀಕ್ತಾ ಹುಲಿಯಾಸ ಕಂಡ್ ಹೆದ್ರಕಂತಿದ್ದದ್ ನೆನ್ಪಾರ್ ಈಗ ನೆಗಿ ಬತ್ತ್. ಸಣ್ಣ್ ಮಕ್ಳಂತೂ ಹೆದ್ರಿಕಂಡ್ ಚಡ್ಡಿಯೊಳ್ಗೇ.. ಒಂದ್..ಎರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕಂಬುದೂ ಇರತ್ತ್.. ಆರೂ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ.. ಊರ್ ಬದಿಗೆ ಹೋರ್ ಈ ಹುಲಿಯಾಸ ಕಾಂಬುಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ…. ಇತ್ತಿತ್ಲಾಯಿ ಯಾಸ ಹಾಕ್ವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಮಿ ಆಯಿರಂಬ್ರ..ಆರೂ… ಪೂರಾ ಕೈದಾಯಿಲ್ಲ ಅಂಬುದೇ ಸಮ್ಧಾನ.

 

ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಶೇಷ ನೆನ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ್ ಕೋಲ್….ಇದೊಂತರ ಸಣ್ಣ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಣಗೆ. ಒಂದ್ ಕಲಶ…ಅದರ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಗಿ ಹೂ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಹೂವಿನ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ , ಒಂದ್ ತಂಡ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಮನಿಗೂ ಹೋಯಿ ಯಾವ್ದಾರೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ್ದ್ ಒಂದೆರ್ಡ್ ಪದ..ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತ್ರ್. ಇಬ್ರ್ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು, ಒಬ್ರ್ ಭಾಗ್ವತ್ರ್, ಒಬ್ರ್ ಮದ್ಲಿಯರ್..ಹೀಂಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ್ ಮ್ಯಾಳವೇ ಇರತ್ತ್. ಹೂವಿನ ಕೋಲರ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನಿಗ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ನಂಬ್ಕಿ. ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಸಾಸ್ತಾನ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯಗೆ ಈ ಹೂವಿನ ಕೋಲಿನ ತಂಡದರ್ ಬತ್ತಿದ್ದಿರ್.  ಆರೆ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗೆ ಹೂವಿನ್ ಕೋಲು ಮಾಡುವರ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬೀಳುದೇ ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ. ಆರೂ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ದಗೆ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್.ಗುಂಡ್ಮಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಒಂದ್ ಹೂವಿನ ಕೋಲಿನ ತಂಡ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿ..ಅಸ್ಕರ್, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಯಿ ಹೋವಿನ ಕೋಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಂಬ್ರ್. ಅಲ್ದೇ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ರ್ ಮನಿಯಗೂ ಹೂವಿನ ಕೋಲು ತಂಡ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೋಯಿರಂಬ್ರ್…ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರಾರೂ ಮೆಚ್ಚ್‌ಕಾದ್ದೇ.

 

ನಮ್ಗ್ ಬೇಕಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ದಿರ್ಲಿ… ಬದ್ಲಾಪುದೆಲ್ಲ ಬದ್ಲಾತಾ ಇರತ್ತ್. ಹಳಿ ನೀರ್ ಹೋಯಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರತ್…ವರ್ಷವರ್ಷವೂ ಹೋಳಿಯಗೆ ಹೊಸ ನೀರ್ ಬಂದ್ ಹೊಳಿ ಕೆಂಪಾತ್ತ್. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಖುಶಿ ಪಡುಕಾರೂ ನಾವ್ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ ಅಂಬುದೇ ಒಂದ್ ಕುಶಿ…ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ್ತ್ ಹೊಸ್ತ್ ಆತಾ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ವರ್ಷ, ವರ್ಷವೂ ಹಳ್ತ್ ಆತಾ ಹೋಪ್ದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಸೈ ಏನೋ…ಅಲ್ದಾ.. 🙂