ದೋಣಿ ಕತಿ… ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್-(ಎ) ಭಾಗ 19

Posted: ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2014 in ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ

ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಚೀಂಕ್ರ ದೋಣಿಯಗೆ ಹೊಳಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್,,,

ದೋಣಿ ಒಟ್ಟಿ ಆಯ್ ನೀರ್ ಒಳಗ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತ್

ಕುಟ್ಟಿಯಣ್ಣ ಮಂಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಇದ್ರ.

ಚೀಂಕ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾ…. ಮಂಡಿ ಬಿಸಿ ಎಂತಕೆ,., ಇನ್ನೊಂದ್ ಒಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ರೆ ಸೈ ನೀರ್ ಹೆರ್ಗ್ ಹೊತ್ತ್ತ್…

ಕುತ್ತಿಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಚಂಯ್ಕ 🙂

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s