Archive for ಏಪ್ರಿಲ್, 2010


ಹೀಂಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಗೆ ಗಿರಕಿ ಹೊಡಿತಿಪ್ಪತಿಗೆ… ಪಾಲಚಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದ್  ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಮ್ಬುಕೆ ಸಿಕ್ತ್… ತಾರೆ ಜಮಿನ್ ಪರ್ ಪಿಚ್ಚರಿದ್ ಒಂದ್ ಪದ್ಯ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ ‘ನನ್ನಬ್ಬಿ’  ಅಂದೇಳಿ ಬರದ್ದ್ ಓದುಕ್ ಸಿಕ್ತ್…

ನೀವೂ ಓದಿ ಕಾಣಿ… ಇಲ್ಲ್ ಅದ್ರದ್ದ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ

http://palachandra.blogspot.com/2009/06/blog-post_25.html

ಹಾಂಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸಂತಿದ್ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸತೆ ಹಾಕಿದ್ರ್… ಅದನ್ನ್ ಕಾಣ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಯ್ಕಾಣಿ… ಪಟ ಮಾತ್ರಾ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದಿತ್.. ಹೌದಾ ಸುಳ್ಳಾ ಬೇಕಾರ್ ನೀವೇ ಕಾಣಿ

http://palachandra.blogspot.com/search/label/ಕುಂದಾಪುರ