Posts Tagged ‘remix’


ಹಿಂದಿಯ ‘ಕೂಲಿ ನಂಬರ್ 1’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಮೈ ತೊ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ…’ ಪದ್ಯ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸ್ಟೈಲಗೆ 🙂

ಅಣಕ ಬರದ್ದ್ : ವಿಜಯರಾಜ ಕನ್ನಂತ

ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸು ಮಣ್ಣ-ಮಸಿ ಎಂತದಿಲ್ಲ… ಎಲ್ ಬೇಕಾರೂ ಹಾಯ್ಕಣಿ… ಆರೇ ಬರ್ದರನ್ನೊಂದ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ…  🙂

 

ಮೈ ತೊ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ

ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೊ ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಸೊಪ್ಪ್ ಕೊಯ್ದ್… ಹಾಕ್ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ದರ್ಲಿ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಿ ಥಿ

ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ… ಸೊಪ್ಪ್ ಕೊಯ್ದ್ ಹಾಕ್ ರಹಿ ಥಿ… ದರ್ಲಿ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಿ ಥಿ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಹೊಟ್ಟಿ… ಉರ್ಸ್ ಕಣ್ಕ್ ಹೆಣೆ… ಎಲ್ಲಾ
ಅಷ್ಟ್ ಕೊಂಗಾಟ… ನಿನ್ ಮೇಲೆ… ಬಲ್ಯಾ
ಹೊಟ್ಟಿ… ಉರ್ಸ್ ಕಣ್ಕ್ ಹೆಣೆ… ಎಲ್ಲಾ
ಅಷ್ಟ್ ಕೊಂಗಾಟ… ನಿನ್ ಮೇಲೆ… ಬಲ್ಯಾ

ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿವತ್ತ್… ಓಡ್ಬಪ್ಪುದಾ… ನಾನ್
ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರ್… ಬೆರ್ಸ್ಕಬತ್ರ್… ಕಾಣ್

ನಮ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ… ಹೊಟ್ಟ್ಯಗೆ ಗಿಮ್ಚದಂಗಾತ್ತ್
ಎಂತ ಹೇಳುದ್ ಗಡೆ… ನಮ್-ನಮನಿ ಕತಿ ಕಟ್ತೋ

ಮೈ ತೊ ತ್ವಾಟದ್ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೊ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಹೆಕ್ಕ್ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಬಿದ್ದ್-ಅಡ್ಕಿ… ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ತ್ವಾಟದ್ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಕ್ಕ್ ರಹಾ ಥಾ… ಬಿದ್ದಡ್ಕಿ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನೀ ಸೊಡ್ಡ್ ಬೀಗ್ಸ್-ಕಂಡ್ರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರೂ… ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ… ಹ್ವಾಪಾ
ಪಾರಿಜಾತದಂಗ್… ಚಾ ಕುಡ್ಕ…ಬಪ್ಪಾ
ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರೂ… ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ… ಹ್ವಾಪಾ
ಪಾರಿಜಾತದಂಗ್… ಚಾ ಕುಡ್ಕ…ಬಪ್ಪಾ

ನುಂಗ್ವರ್ ಕಣಗೆ… ನನ್ನನ್ ಎಂತಕೆ… ಕಾಂ…ತೆ
ಸತ್ಯ ಹೇಳುದಾ ಹೆಣೆ… ನೀ ಚಂದು… ಗ್ವಾಂ…ಪಿ

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲಾರೂ… ಬಪ್ಕಿದ್ರ್… ಬೇಗ ಮನಿಗ್ಹೋಪಾ
ಬಂದ್ ಅರ್ಧ… ಗಂಟಿ ಆಯ್ಲ… ನಿಂಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೋತ್ತಾ?

ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ… ಜಾ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ… ಪೀಲ್ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಬಟ್ವಾಡಿ… ಲೇ ರಹಿ ಥಿ

ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಪೀಲ್ ರಹಿ ಥಿ… ಬಟ್ವಾಡಿ ಲೇ ರಹಿ ಥಿ
ನಿನ್ನಜ್ಜಿ ನೆಗ್ದ್ ಬಿದ್ ಹೋರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೊ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೂಲ ಹಾಡು: ಹಿಂದಿಯ ‘ಕೂಲಿ ನಂಬರ್ 1’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಮೈ ತೊ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ…’

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಭೇಲ್ ಪುರೀ… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಲಡ್ಕೀ… ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಭೇಲ್ ಪುರೀ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಲಡ್ಕೀ ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್… ಖಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ನೈನಾ… ಲಡಾ ರಹೀ ಥೀ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹೀ ಥೀ… ಜಾ ರಹೀ ಥೀ ಖಾ ರಹೀ ಥೀ… ನೈನಾ ಲಡಾ ರಹೀ ಥೀ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಜಲೇ ಚಾಹೇ… ಸಾರಾ ಜಮಾನಾ
ಚಾಹೇ ತುಜ್ಹೆ… ತೇರಾ ದೀವಾನಾ
ಜಲೇ ಚಾಹೇ… ಸಾರಾ ಜಮಾನಾ
ಚಾಹೇ ತುಜ್ಹೆ… ತೇರಾ ದೀವಾನಾ

ಸಂಗ್ ತೇರೇ… ಮೈ ಭಾಗ್ ಜಾವೂಂ
ನಜರ್ ಕಿಸೀಕೋ… ಭೀ ನ ಆವೂಂ

ಲೋಗ್ ದಿಲ್-ವಾಲೋಂ ಸೆ… ಯಾರ್ ಜಲತೇ ಹೈ
ಕೈಸೇ ಬತಾವೂಂ… ಕ್ಯಾ-ಕ್ಯಾ ಚಾಲ್ ಚಲತೇ ಹೈ

ಮೈ ತೋ ಗಾಡೀ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಸೀಟೀ… ಬಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಟೋಪೀ… ಫಿರಾ ರಹಾ ಥಾ

ಗಾಡೀ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಸೀಟೀ ಬಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಟೋಪೀ ಫಿರಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಧಕ್ಕಾ ಲಗಾ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ನಯೀ ಕೋಯೀ ಪಿಚ್ಚರ್… ದಿಖಾ ದೇ
ಮುಜ್ಹೆ ಕಹೀ… ಖಾನಾ ಖಿಲಾದೇ
ನಯೀ ಕೋಯೀ ಪಿಚ್ಚರ್… ದಿಖಾ ದೇ
ಮುಜ್ಹೆ ಕಹೀ… ಖಾನಾ ಖಿಲಾದೇ

ಜರಾ ನಿಗಾಹೋಂ ಸೇ… ಗಿಲಾ ದೇ
ಪ್ಯಾಸ್ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಕೀ… ಭುಜಾ ದೇ

ಆಜ್ ತುಜ್ಹೆ ಜೀ ಭರಕೇ… ಪ್ಯಾರ್ ಕರನಾ ಹೈ
ತೇರೀ ನಿಗಾಹೋಂ ಸೇ… ದೀದಾರ್ ಕರನಾ ಹೈ

ಮೈ ತೋ ಠುಮಕಾ… ಲಗಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಗೀತ್ ಕೋಯೀ… ಗಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಚಕ್ಕರ್… ಚಲಾ ರಹೀ ಥೀ

ಠುಮಕಾ ಲಗಾ ರಹೀ ಥೀ… ಗೀತ್ ಕೋಯೀ ಗಾ ರಹೀ ಥೀ… ಚಕ್ಕರ್ ಚಲಾ ರಹೀ ಥೀ
ತೇರೀ ನಾನೀ ಮರೀ ತೋ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಭೇಲ್ ಪುರೀ… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಲಡ್ಕೀ… ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಭೇಲ್ ಪುರೀ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಲಡ್ಕೀ ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||


ಹೋಟ್ಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನಗೆ ಚಾತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದ ಅಣಕ. ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ…’ ಪದ್ಯ ಹೀಂಗಾಯಿತ್ ಕಾಣಿ – ‘ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ…’ 🙂


ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಯಿ ದುಡ್ಡ್ ಹಾಳ್… ಇತ್ಲಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಳ್… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಯಾರೆ… ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ್ ಏನಂತ್ರಿ
ಹಳಿ ಅಡಗಿ ಮನಿಯಾದ್ರೆ… ತಿಂದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಕಂತ್ರಿ
ಮನೆಯಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್… ಲಾಯ್ಕಂಗಿರಿ…
ಇನ್ಮಾತ್ರ ಹೋಟ್ಲ್ ತಿಂಡಿಗ್… ದುಡ್ಡ್-ಹಾಕ್ಬೆಡಿ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಅತ್ಲಾಯಿ ದುಡ್ಡ್ ಹಾಳ್… ಇತ್ಲಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಳ್… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಹೋಟಲವ್ರ್ ತಿಂಡಿಯಂಗೆ… ಎಂತಾ ಇತ್ತ್
ತಿಳ್ಕಂಬ್ಕೆ ತಾಕತ್ತ್… ನಮಗೆಲ್ಲಿತ್ತ್?
ಸೋಡವ ಹಾಕ್ದಿದ್ದ್… ಹೊಟ್ಲಂಬ್ದೇ ಇಲ್ಲ

ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತ್ರಂಬ್ರು… ಅನ್ನ ಉಳ್ದ್ರೆ
ಬಿಸಾಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ… ದುಡ್-ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ
ಡಾಲ್ದಾನ್ನೇ ಹಾಕುದು… ಘೀ-ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ

ಕುಂ…ದಾಪ್ರ ಹೋಟ್ಲಂಗೆ… ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ
ಎಲ್….ಹೋರು… ಸೋಡ ಮಾತ್ರ….ಹಾಕ್ತ್ರಂಬ್ರು ಕಾಣಿ
ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ತಿಂದ್ಕಂಡು… ಹೊಟ್ಟಿಉರೀ…
ಬಾಯ್ಮುಚ್ಕಂಡ್… ಬಿಲ್ಕೊಟ್… ಬತ್ತಾಇರಿ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಯಿ ದುಡ್ಡ್ ಹಾಳ್… ಇತ್ಲಾಯಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಾಳ್… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಯಾರಾರು ಚಾ ಕುಡ್ಸ್ರೆ… ಕುಡುಕ್ಹೋಯ್ಬೆಡಿ
ಕುಡ್ದ್ರ್ ಸೈತಾ ಬಿಲ್ಮಾತ್ರ… ಕೊಡುಕೋಯ್ಬೇಡಿ
ಹೊಟ್ಲಂಗೆ ಸೋಂಪು… ತಿಂಬ್-ಕಾಗ ಮರ್ರೆ

ಹಶುವಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರ್… ತಡ್ಕಂಬಿಡಿ
ಮನ್ಯಂಗೇ ಊಟ ಮಾಡಿರೆ… ಒಳ್ಳೇದ್ ಬಿಡಿ
ಹೋಟಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು… ಹಾಕುಕಾಗ ಕಾಣಿ

ಹೋ… ಟ್ಲಂಗೆ ರುಚಿಯಾತ್… ಆ ಪೊಕ್ಕ್ ತಿಂಡಿ
ತಿಂ…ದಾರ ಮೇಲಾಪ್ದ್ ದುಡ್ ದಂಡ ಕಾಣಿ
ಯೇಗ್ಳೀಕು ತಿಂಬುಕಾಗ ಹೋಟ್ಲಂಗೇರೀ….
ಅಪ್ರೂಪಕ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ಲಕ್ಕ್ ರೀ

ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಬೆಳ್ಗತಿಗೆ… ಚಾ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ… ಏಗ್ಳೀಕೂ ಹೋಪ್ಕಾಗ ರೀ… ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…
ಬಾಕಿ ಸಮಚಾರ… ಎಂತದೂ ಕಾಂತಿಲ್ಯಲೇ… ಮತ್ ಸಿಕ್ವಾ ಹಾಂಗಾರೆ ಹ್ವಾಯ್… .. ಹ್ವಾ… ಆ… ಆ…

ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ…’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ… ಇತ್ಲಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ… ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ… ಕೆಂಪಾದ ಗೋರಂಟಿ
ಹಳೆ ಗೆಳತಿ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ… ಪ್ರಳಯಾನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಒಬ್ಳನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ…
ಇನ್ನೊಬ್ಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಅತ್ಲಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ… ಇತ್ಲಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ… ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಹುಡುಗೀರ ಮನಸಲ್ಲಿ… ಏನೇನಿದೆ
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ತು… ನಮಗೆಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇರದ… ಫೀಮೇಲು ಇಲ್ಲ

ಸಿಕ್ಸರ್ರು ಹೊಡಿಬೋದು… ಬ್ಯಾಟಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ… ಡೌಟಿಲ್ಲದೆ
ಅನುಮಾನ ಇರದ… ಅನುರಾಗ ಇಲ್ಲ

ಮಾ…ಡರ್ನು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮೈಲೇಜು ಕಮ್ಮಿ
ಸೆಲ್…. ಪೋನು ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ
ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು… ಕಂಪಲ್ಸರೀ…
ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕರ್ಚೀಫು… ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಅತ್ಲಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ… ಇತ್ಲಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ… ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಯಾರಾನ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ… ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿ
ನೆನಪೆಲ್ಲಾ ಸೋಪ್ಹಾಕಿ… ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೋಪು… ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಣ್ರೀ

ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಂಚೂರು… ದುಃಖ ಪಡಿ
ಮೆಸ್ಸೇಜು ಬರಬಹುದು… ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪು… ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕಣ್ರೀ

ಬೆನ್ನ…ಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಂತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ವು
ಯಾ…ಮಾರಿ ಅಂಗಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋವು
ಎಲ್ಲಾನು ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ…
ಕೆರೆಯೋಕೆ ಹುಣ್ಣೊಂದು ಇರಬೇಕು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…

ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡೀಗೆ… ಜಾಮೂನು ತಿನಿಸೋಕೆ… ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೀ… ಆ… ಆ… ಆ…
ಬಾಕೀ ಸಮಾಚಾರು… ಬ್ರೇಕ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಅಂತೀನಿ… ನನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರಿ… ಆ… ಆ… ಆ…


‘ಕೊಲವೆರಿ’ ಸ್ಟೈಲಗೆ ‘ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್’… 🙂

 

ಯೋ ಬಾಯ್ಸ್… ಐ ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೀಂಗ್

ಹಪ್ಪ್ ಸಾಂಗ್… ಪೊಕ್ಕ್ ಸಾಂಗ್

ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್
ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್

ಗೆದ್ದವ್ರ್ ಹಂಬಕ್…

ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್

ಎಂಟಾಣಿ ಟಾಸ್…

ವೈ ದಿಸ್……… ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್

ದಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲ್… ಗೆದ್ದಿ ಗೆದ್ದಿ
ಗೆದ್ದಿ ಕೊಯಿಲು… ಆಯ್ತು
ಶಾಲಿಗ್ ಬೇಸ್ಗಿ-ರಜಿ … ಸಿಕ್ತು ಸಿಕ್ತು
ನಮ್ಗ್ ಆಡುಕ್… ಲಾಯ್ಕು

ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್
ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್

ಎರ್ಡ್ ತಿಂಗ್ಳು… ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ
ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ದು… ಆಟ
ದೋಸ್ತಿ ದೋಸ್ತಿ… ಸಿಕ್ತ್ರು ಸಿಕ್ತ್ರು
ಮೈಯ್ಯು ಪೂರ್ತಿ… ಧೂಳು

ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್
ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್

ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್… ಓನ್ಲೀ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ.
ಕಯ್ಯಗ್ ಬ್ಯಾಟು… ಹಾಕ್ಯಾ ಬಾಲು
ನಾನು ಜಪ್ತೆ… ಸಿಕ್ಸರ್ರು

ಸಂಕ್ಟ ಆಯ್ತು… ಬಾಲ್ ಬಂತ್
ಬಿತ್ತ್ ವಿಕೇಟ್ಸು… ಮೂರೂ

ಹಂಬಕ್ ಹಂಬಕ್… ಬರೀ…ಹಂಬಕ್
ಈ ಆಟದಂಗೆ… ನಿಮ್ದು

ಬಾಲ್ ಬಾಲ್… ಆಯಿತ್ ನೋಬಾಲ್
ಇಲ್ದಿರೆ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗ್.., ಔಟು

ಏ ಗಡೇ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್ ನಂದು
ನೀವ್ ಆಡತ್-ಹ್ಯಾಂಗ್… ಕಾಂತೆ
ಈ ಮ್ಯಾಚ್-ಉ ಶುರು ಮೊದ್ಲಿಂದ್ ಆಯ್ಕು
ಇಲ್ದೀರ್ ನೀವ್ ಮನಿಗ್ ಹೋಯ್ಕ್

ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್
ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್
ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್
ವೈ ದಿಸ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಬ್ಯಾಟ್

ಹಪ್ಪ್ ಸಾಂಗ್…
——————————————————————————————-

ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘3’ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ‘ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ…’
ಕೃಪೆ: http://budbudke-budbudke.blogspot.in/2012_09_01_archive.html

ಯೊ ಬೋಯ್ಸ್… ಐ ಯಾಮ್ ಸಿ೦ಗಿ೦ಗ್ ಸಾಂಗ್
ಸೂಪ್ ಸಾಂಗ್… ಫ್ಲಾಪ್ ಸಾಂಗ್

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ರಿದಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್…

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ಮೆ೦ಟೈನ್ ದಿಸ್…

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ………… ಅಡೀ…

ಡಿಸ್ಟೇನ್ಸ್-ಲಾ… ಮೂನು ಮೂನು
ಮೂನ್ ಕಲರ್ರು… ವೈಟು
ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್-ಗ್ರೌಂಡ್… ನೈಟು ನೈಟು
ನೈಟು ಕಲರ್ರು… ಬ್ಲ್ಯಾಕು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನು… ಗರ್ಲು ಗರ್ಲು
ಗರ್ಲು ಹಾರ್ಟು… ಬ್ಲ್ಯಾಕು
ಐಸು ಐಸು.. ಮೀಟು ಮೀಟು
ಮೈಯ್ ಫ್ಯೂಚರ್… ಡಾರ್ಕು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ಕೈಲ ಗ್ಲಾಸ್… ಓನ್ಲೀ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್
ಹ್ಯಾ೦ಡ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್… ಗ್ಲಾಸ್ಲಾ ಸ್ಕಾಚು
ಐಸು ಫುಲ್ಲು… ಟಿಯರ್ರು

ಎ೦ಮ್ಟಿ ಲೈಫು… ಗರ್ಲ್ ಕಮ್ಮು
ಲೈಫು ರಿವರ್ಸು… ಗಿಯರ್ರು

ಲವ್ವು ಲವ್ವು… ಓ ಮೈ ಲವ್ವು
ಯು ಶೋಡು ಮಿ… ಬವ್ವು

ಕವ್ವು ಕವ್ವು…ಹೋಲಿ ಕವ್ವು
ಐ ವಾ೦ಟ್ ಯು ಹಿಯರ್… ನವ್ವು

ಗಾಡ್ ಐ ಯಾಮ್ ಡೈಯಿ೦ಗ್ ನವ್ವು
ಶೀ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಹವ್ವು?

ದಿಸ್ಸು ಸಾಂಗ್-ಉ… ಫಾರ್ ಸೂಪ್ ಬಾಯ್ಸು
ವಿ ಡೋ೦ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸು

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?
ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಕೊಲವೆರಿ ಡೀ?

ಫ್ಲಾಪ್ ಸಾಂಗ್…