Posts Tagged ‘film remix’


ಹಿಂದಿಯ ‘ಕೂಲಿ ನಂಬರ್ 1’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಮೈ ತೊ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ…’ ಪದ್ಯ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸ್ಟೈಲಗೆ 🙂

ಅಣಕ ಬರದ್ದ್ : ವಿಜಯರಾಜ ಕನ್ನಂತ

ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸು ಮಣ್ಣ-ಮಸಿ ಎಂತದಿಲ್ಲ… ಎಲ್ ಬೇಕಾರೂ ಹಾಯ್ಕಣಿ… ಆರೇ ಬರ್ದರನ್ನೊಂದ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ…  🙂

 

ಮೈ ತೊ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ

ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೊ ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಸೊಪ್ಪ್ ಕೊಯ್ದ್… ಹಾಕ್ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ದರ್ಲಿ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಿ ಥಿ

ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ… ಸೊಪ್ಪ್ ಕೊಯ್ದ್ ಹಾಕ್ ರಹಿ ಥಿ… ದರ್ಲಿ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಿ ಥಿ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಹೊಟ್ಟಿ… ಉರ್ಸ್ ಕಣ್ಕ್ ಹೆಣೆ… ಎಲ್ಲಾ
ಅಷ್ಟ್ ಕೊಂಗಾಟ… ನಿನ್ ಮೇಲೆ… ಬಲ್ಯಾ
ಹೊಟ್ಟಿ… ಉರ್ಸ್ ಕಣ್ಕ್ ಹೆಣೆ… ಎಲ್ಲಾ
ಅಷ್ಟ್ ಕೊಂಗಾಟ… ನಿನ್ ಮೇಲೆ… ಬಲ್ಯಾ

ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿವತ್ತ್… ಓಡ್ಬಪ್ಪುದಾ… ನಾನ್
ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರ್… ಬೆರ್ಸ್ಕಬತ್ರ್… ಕಾಣ್

ನಮ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ… ಹೊಟ್ಟ್ಯಗೆ ಗಿಮ್ಚದಂಗಾತ್ತ್
ಎಂತ ಹೇಳುದ್ ಗಡೆ… ನಮ್-ನಮನಿ ಕತಿ ಕಟ್ತೋ

ಮೈ ತೊ ತ್ವಾಟದ್ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೊ ಹೆಡಿಮಂಡಿ… ಹೆಕ್ಕ್ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಬಿದ್ದ್-ಅಡ್ಕಿ… ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ತ್ವಾಟದ್ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಹೆಕ್ಕ್ ರಹಾ ಥಾ… ಬಿದ್ದಡ್ಕಿ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನೀ ಸೊಡ್ಡ್ ಬೀಗ್ಸ್-ಕಂಡ್ರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರೂ… ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ… ಹ್ವಾಪಾ
ಪಾರಿಜಾತದಂಗ್… ಚಾ ಕುಡ್ಕ…ಬಪ್ಪಾ
ಹೊಸ್ತ್ ಯಾವ್ದಾರೂ… ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ… ಹ್ವಾಪಾ
ಪಾರಿಜಾತದಂಗ್… ಚಾ ಕುಡ್ಕ…ಬಪ್ಪಾ

ನುಂಗ್ವರ್ ಕಣಗೆ… ನನ್ನನ್ ಎಂತಕೆ… ಕಾಂ…ತೆ
ಸತ್ಯ ಹೇಳುದಾ ಹೆಣೆ… ನೀ ಚಂದು… ಗ್ವಾಂ…ಪಿ

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲಾರೂ… ಬಪ್ಕಿದ್ರ್… ಬೇಗ ಮನಿಗ್ಹೋಪಾ
ಬಂದ್ ಅರ್ಧ… ಗಂಟಿ ಆಯ್ಲ… ನಿಂಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೋತ್ತಾ?

ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ… ಜಾ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ… ಪೀಲ್ ರಹಿ ಥಿ
ಮೈ ತೊ ಬಟ್ವಾಡಿ… ಲೇ ರಹಿ ಥಿ

ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಪೀಲ್ ರಹಿ ಥಿ… ಬಟ್ವಾಡಿ ಲೇ ರಹಿ ಥಿ
ನಿನ್ನಜ್ಜಿ ನೆಗ್ದ್ ಬಿದ್ ಹೋರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೊ ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೊ ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಓಟ್ಟ್… ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ

ಗುಡ್ಡಿ ಬದಿಗ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಹಣ್ಣ್ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಗ್ವಾಯ್ ಬೀಜ ಒಟ್ಮಾಡ್ ರಹಾ ಥಾ
ನಿಂಗ್ ಮೆಣ್ಸ್ ನುರ್ದಾಂಗಾರೆ… ನಾ ಎಂತ ಮಾಡೂದ್ || 2 ಸಲ ||

ಮೂಲ ಹಾಡು: ಹಿಂದಿಯ ‘ಕೂಲಿ ನಂಬರ್ 1’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಮೈ ತೊ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ…’

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಭೇಲ್ ಪುರೀ… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಲಡ್ಕೀ… ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಭೇಲ್ ಪುರೀ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಲಡ್ಕೀ ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್… ಖಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ನೈನಾ… ಲಡಾ ರಹೀ ಥೀ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹೀ ಥೀ… ಜಾ ರಹೀ ಥೀ ಖಾ ರಹೀ ಥೀ… ನೈನಾ ಲಡಾ ರಹೀ ಥೀ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಜಲೇ ಚಾಹೇ… ಸಾರಾ ಜಮಾನಾ
ಚಾಹೇ ತುಜ್ಹೆ… ತೇರಾ ದೀವಾನಾ
ಜಲೇ ಚಾಹೇ… ಸಾರಾ ಜಮಾನಾ
ಚಾಹೇ ತುಜ್ಹೆ… ತೇರಾ ದೀವಾನಾ

ಸಂಗ್ ತೇರೇ… ಮೈ ಭಾಗ್ ಜಾವೂಂ
ನಜರ್ ಕಿಸೀಕೋ… ಭೀ ನ ಆವೂಂ

ಲೋಗ್ ದಿಲ್-ವಾಲೋಂ ಸೆ… ಯಾರ್ ಜಲತೇ ಹೈ
ಕೈಸೇ ಬತಾವೂಂ… ಕ್ಯಾ-ಕ್ಯಾ ಚಾಲ್ ಚಲತೇ ಹೈ

ಮೈ ತೋ ಗಾಡೀ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಸೀಟೀ… ಬಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಟೋಪೀ… ಫಿರಾ ರಹಾ ಥಾ

ಗಾಡೀ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಸೀಟೀ ಬಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಟೋಪೀ ಫಿರಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಧಕ್ಕಾ ಲಗಾ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ನಯೀ ಕೋಯೀ ಪಿಚ್ಚರ್… ದಿಖಾ ದೇ
ಮುಜ್ಹೆ ಕಹೀ… ಖಾನಾ ಖಿಲಾದೇ
ನಯೀ ಕೋಯೀ ಪಿಚ್ಚರ್… ದಿಖಾ ದೇ
ಮುಜ್ಹೆ ಕಹೀ… ಖಾನಾ ಖಿಲಾದೇ

ಜರಾ ನಿಗಾಹೋಂ ಸೇ… ಗಿಲಾ ದೇ
ಪ್ಯಾಸ್ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಕೀ… ಭುಜಾ ದೇ

ಆಜ್ ತುಜ್ಹೆ ಜೀ ಭರಕೇ… ಪ್ಯಾರ್ ಕರನಾ ಹೈ
ತೇರೀ ನಿಗಾಹೋಂ ಸೇ… ದೀದಾರ್ ಕರನಾ ಹೈ

ಮೈ ತೋ ಠುಮಕಾ… ಲಗಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಗೀತ್ ಕೋಯೀ… ಗಾ ರಹೀ ಥೀ
ಮೈ ತೋ ಚಕ್ಕರ್… ಚಲಾ ರಹೀ ಥೀ

ಠುಮಕಾ ಲಗಾ ರಹೀ ಥೀ… ಗೀತ್ ಕೋಯೀ ಗಾ ರಹೀ ಥೀ… ಚಕ್ಕರ್ ಚಲಾ ರಹೀ ಥೀ
ತೇರೀ ನಾನೀ ಮರೀ ತೋ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||

ಮೈ ತೋ ರಸ್ತೇ ಸೇ… ಜಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಭೇಲ್ ಪುರೀ… ಖಾ ರಹಾ ಥಾ
ಮೈ ತೋ ಲಡ್ಕೀ… ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ

ರಸ್ತೇ ಸೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ… ಭೇಲ್ ಪುರೀ ಖಾ ರಹಾ ಥಾ… ಲಡ್ಕೀ ಘುಮಾ ರಹಾ ಥಾ
ತುಜ್ಕೋ ಮಿರ್ಚೀ ಲಗೀ ತೋ… ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರೂಂ || 2 ಸಲ ||