Archive for ಜುಲೈ 29, 2011


ನೀ ಅಮ್ರತಧಾರೆ ..ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಜೊತೆಗಾತಿ ಧಾಟಿಯಂಗೆ ಓದಿ……

ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ…ಪ್ಯಾರ್ಲಿಕಾಯ್ ತಕಂಬತ್ಯಾ
ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ…ಎರಡು ಮಾಯ್ನಕಾಯ್ ತಕಂಬತ್ಯಾ

ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ…ಪ್ಯಾರ್ಲಿಕಾಯ್ ತಕಂಬತ್ಯಾ
ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ…ಎರಡು ಮಾಯ್ನಕಾಯ್ ತಕಂಬತ್ಯಾ

ನೀ ಎಡಿಯ ಅಂದರೆ ನಾ… ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಿಂಬುದು?

ನಾ ಊರಿಗ್ ಹೋರೆ… ಕಂಡಿತಾ ಸಿಕ್ರೆ ತಕಂಬತ್ತೆ
ನಾ ಹೋಪು ಸೂರಿಗೆ , ಊರಲ್ ಬಾರಿ ಮಳಿಗಾಲ
ನಂಗ್ ಸಿಕ್‌ದೇ ಹೋರೇ ನಾ..ಎಂತಾ ಮಾಡುದು?

ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ

ನೆನ್ಪಿತ್ತಾ ತೆಂಗಿನ್ ತ್ವಾಟ
ನೆನ್ಪಿತ್ತಾ ಬಿಸಿ ಗಂಜಿ ಊಟ
ನೆನ್ಪಿತ್ತ…ಮುಚ್ಚಿಇಟ್ಕನ್ದ್ ತಿಂದ ಆ ಮಾಯಿನ್ ಕಾಯಿ ಹುಳಿ …

ನೆನಪಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡುಬು,
ನೆನಪಿತ್ತ ಬೇಯ್ಸಿದ ಗೆಣಗು,
ನೆನಪಿತ್ತ ಇಂಬನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು…. ಗಂಟ್ಲಂಗ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದುದು

ನಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಲ್ದಿರೆ …ನಾ ನೆನ್‌ಪ್ ಮಾಡುದಾ?

ನೆನಪಿತ್ತ ಮಾಯಿನ್‌ಕಾಯ್ ರಸ..
ನೆನಪಿತ್ತ ಬಿಂಬ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ
ನೆನ್ಪಿತ್ತ ಹುಣ್ಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಆ ಹುಳಿಯ ಸವಿ

ನೆನ್ಪಿತ್ತ ಅಮ್ಟೆಕಾಯ್ ಗೋರ್ಟು
ನೆನ್ಪಿತ್ತಾ ಛಾಂಪಿ ಹಣ್ಣ್ ಒಗರು
ನೆನ್ಪಿತ್ತ ಚೂರಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಆ ಒಳ್ಳೇ ರುಚಿಯಿದು
ನಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಲ್ದಿರೆ …ನಾ ನೆನ್‌ಪ್ ಮಾಡುದಾ?

ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ…ಪ್ಯಾರ್ಲಿಕಾಯ್ ತಕಂಬತ್ಯಾ
ನೀ ನಂಬದಿಗ್ ಹೋರೆ…ಎರಡು ಮಾಯ್ನಕಾಯ್ ತಕಂಬತ್ಯಾ