Archive for ಜುಲೈ 3, 2011


ಗಾಳಿಪಟದ “ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು” …ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ…:)

(- ಅನುವಾದ ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ್ )

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ :-):-):-)

ಮಿಂಚಾಯಿ ನೀನು ಬಪ್ಪುಕು… ನಿಂತಲ್ಲೇ ಮಳ್ಗಾಲ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ… ಕೂಕಂಡಲ್ಲೇ ಚಳಿಗಾಲ
ನೀ ಇಲ್ದೆ ಕಿಚ್ಹ್ ಹಿಡ್ದಂಗಾಯಿ… ಎದಿಯೊಳಗೆ ಸೆಕಿಗಾಲ
ಇನ್ನಿಲ್ಯೇ ನಂಗೆ ಉಳ್ಗಾಲ…

ಮಿಂಚಾಯಿ ನೀನು ಬಪ್ಪುಕು… ನಿಂತಲ್ಲೇ ಮಳ್ಗಾಲ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ… ಕೂಕಂಡಲ್ಲೇ ಚಳಿಗಾಲ

ನಾ ನಿನ್ ಕನ್ಸಿಗೆ… ಬಾಡ್ಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ನೆ…
ತಿಂಗ್ಳ ಬಾಡ್ಗಿ ಕೊಟ್ ಹೋಪ್ಕೆ…ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಾ
ನಾ ಸರ್ತ ಮನ್ಸಿನ…ವರ್ತ್ಮಾನ ಹೇಳ್ವನೋ
ನಿನ್ನ್ ಕಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೇ.. ಬಾಯ್ಬಂದ್ ಆಯ್ತ್ ಹೆಣೆ
ದಮ್ಮಯ್ಯ… ಓ ಹೆಣೆ… ನಿನ್ನ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಾರ್ಸುದಾ.. (ಬಾರ್ಸುದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನುಡ್ಸುದ್ ..ಹೊಡುದಲ್ಲ 🙂 )
ಇಲ್ ಕೇಣೆ..ಮೊದ್ಲೇ ಒಂಚೂರ್.. ಮರ್ಲ್ ನಂಗೆ

ಮಿಂಚಾಯಿ ನೀನು ಬಪ್ಪುಕು… ನಿಂತಲ್ಲೇ ಮಳ್ಗಾಲ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ… ಕೂಕಂಡಲ್ಲೇ ಚಳಿಗಾಲ

ನಿನ್ ಮನ್ಸಿನ್ ಪದ್ಯ.. ಕಡ ತಂದ್…. ನಾನೀಗ ಸಾಲಗಾರ
ವಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.. ಗೋಚ್ಕಂಡ್ ಹೋದ… ನೆನ್ಪನೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕಂಬ ಬಾರಾ
ನಂಗೆಷ್ಟೇ ನೋವಾರೂ…ನಿಂಗ್ ನೋವ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲೇ …
ಇಲ್ ಕೇಣೆ… ಮೊದ್ಲೇ ಒಂಚೂರ್… ಪಿರ್ಕಿ ನಾನು…

ಮಿಂಚಾಯಿ ನೀನು ಬಪ್ಪುಕು… ನಿಂತಲ್ಲೇ ಮಳ್ಗಾಲ
ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ… ಕೂಕಂಡಲ್ಲೇ ಚಳಿಗಾಲ
ನೀ ಇಲ್ದೆ ಕಿಚ್ಹ್ ಹಿಡ್ದಂಗಾಯಿ… ಎದಿಯೊಳಗೆ ಸೆಕಿಗಾಲ
ಇನ್ನಿಲ್ಯೇ ನಂಗೆ ಉಳ್ಗಾಲ…