Posts Tagged ‘halady srinivas shetty’

ಗೆಲ್ತ್ ಮಕ್ಳೇ ಈ ರಿಕ್ಷಾ… ಕೌಂಚ್ ಬಿತ್ತ್ ಆ ಪಕ್ಷ (ಕುಂದಾಪ್ರದ ವಾಜಪೇಯಿ ಹಾಲಾಡಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾಡು)

Posted: ಮೇ 9, 2013 in anaka, anakavaadu, ಅಣಕ, ಅಣಕವಾಡು, ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., kannada remix, kundaapra kannada, kundaapra kannada anaka, kundapra, kundapra kannada, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada anaka, kundapura kannada remix
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ‘ಡ್ರಾಮಾ’ ಮುಗಿದು ‘ರಿಕ್ಷಾ’ ಹತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಕುಂದಾಪ್ರದ ವಾಜಪೇಯಿ ನಾಮಾಂಕಿತ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ರ ಗೆಲುವಿನ ಹಾಡು ‘ಡ್ರಾಮಾ’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ಸಾವಾಸಾ… ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೂ ಉಪ್ವಾಸಾ’ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ 🙂

ಗೆಲ್ತ್ ಮಕ್ಳೇ ಈ ರಿಕ್ಷಾ… ಕೌಂಚ್ ಬಿತ್ತ್ ಆ ಪಕ್ಷ
ಇದ್ರ್ ಸಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ… ಗೆದ್ದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆದರ್ಶ

ಹ್ಯಾಂಗೆ… ಗೆದ್ರ್ ಕಾಣಿ… ಬೀ…ಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟರೂ
ಊರಿಗ್ ಒಳ್ಳೆದ್ ಮಾಡದ್ದಕ್ಕೆ… ಈ …ಸರ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರೆ

ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತ್-ಕಂಡ್ರೂ… ಇವ್ರ್ ಗೆಲ್ತರೆ
ಇನ್ನೂ ನಾಕ್ ಸಲ… ಗೆಲ್ಲಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ
ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತ್-ಕಂಡ್ರೂ… ಇವ್ರ್ ಗೆಲ್ತರೆ
ಇನ್ನೂ ನಾಕ್ ಸಲ… ಗೆಲ್ಲಿ ಮಾರಾಯ್ರೆ

ಗೆಲ್ತ್ ಮಕ್ಳೇ ಈ ರಿಕ್ಷಾ… ಕೌಂಚ್ ಬಿತ್ತ್ ಆ ಪಕ್ಷ
ಇದ್ರ್ ಸಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ… ಗೆದ್ದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆದರ್ಶ

ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ದ್ … ಮೋಸ ಮಾಡ್ರ್
ಇಂಥಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ… ಮೋಸಮಾಡ್ದರ್ ನೆಗ್ದ್ ಬಿದ್ರ್
ಬಿ…ದ್ರ್ …

ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಸರಂಗೆ…ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಟು
ಒಂ…ದೊಳ್ಳೆ ಜನ ಕಂಡು… ಕೊಟ್ರ್ ವೋಟು

ಬಡವರ್ ನೋವ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ… ಇವ್ರ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೆ
ಕಯ್ಯಂಗಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನೇ… ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೆ

ಕರಪ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ದೆ… ಒಳ್ಳೆರಾಯಿದ್ರೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಂಗೇ ಇದ್ರೆ… ದೇಶ ಉಳಿತ್ತೆ
ಕರಪ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ದೆ… ಒಳ್ಳೆರಾಯಿದ್ರೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಂಗೇ ಇದ್ರೆ… ದೇಶ ಉಳಿತ್ತೆ

ಗೆಲ್ತ್ ಮಕ್ಳೇ ಈ ರಿಕ್ಷಾ… ಕೌಂಚ್ ಬಿತ್ತ್ ಆ ಪಕ್ಷ
ಇದ್ರ್ ಸಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ… ಗೆದ್ದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆದರ್ಶ

ವಿಶ್ವಾ……ಸಾಆಆಅ…… ಆದರ್ಶಾಆಅಆ
ವಿಶ್ವಾ ಆಆಅ… ಆದರ್ಶಾಆಅಆ
ವಿಶ್ವಾ……ಸಾಆಆಅ… ಆದರ್ಶಾ

ಇಂಥವ್ರ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ… ಬೇಕಂದರೂ
ಹಾಲಾಡಿ ಕಣಗಿನರ್… ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ರು
ಲಕ್ಷಕ್ಕ್…ಒಬ್ರೇ…ಎಎಎ…

ಬೇಕಾಯ್ಲಾ… ಪಾರ್ಟಿಹಂಗ್ ಇವ್ರಿಗಿನ್ನ್
ಕೈಲ್ ಆದ್ದು… ಮಾಡಿಕೊಡ್ತ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರಕಿನ್ನ್

ಮೋಸ-ಗೀಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ… ಹಗ್ಲ್-ರಾತ್ರಿ ಒದ್ಕಂತ್ರ್
ಜನ್ರ್ ಕಷ್ಟ ಕಂಡರೆ… ಕೈಲಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತ್ರಂಬ್ರ್

ನಾಕೂ ಸರ್ತಿ ನಿಂತ್ರೂ… ಗೆದ್ದಿರ್ ಸಾಕಲ್ದಾ
ಮತದಾರ ಮೆಚ್ಚು ಕೆಲ್ಸಾ… ಮಾಡಿ…ಗೆಲ್ತಿರಿ
ನಾಕೂ ಸರ್ತಿ ನಿಂತ್ರೂ… ಗೆದ್ದಿರ್ ಸಾಕಲ್ದಾ
ಮತದಾರ ಮೆಚ್ಚು ಕೆಲ್ಸಾ… ಮಾಡಿ…ಗೆಲ್ತಿರಿ

ಗೆಲ್ತ್ ಮಕ್ಳೇ ಈ ರಿಕ್ಷಾ… ಕೌಂಚ್ ಬಿತ್ತ್ ಆ ಪಕ್ಷ ಸಾ… ಸಾ… ಸಾ…
ಇದ್ರ್ ಸಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ… ಗೆದ್ದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಸಾ… ಸಾ… ಸಾ…
ಜಯ್…

___________________________________________________________
ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ಡ್ರಾಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ‘ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ಸಾವಾಸ…ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೂ ಉಪ್ವಾಸಾ’

ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ಸಾವಾಸಾ… ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೂ ಉಪ್ವಾಸಾ
ಒಬ್ಬ ಟೀಕೆ ಎಂಕ್ಟೇಸಾ… ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಸತೀಸಾ

ಎಂಗೋ… ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ… ಪೀಯೂ…ಸಿ ಮುಗ್ಸವ್ರೆ
ಊರ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ… ರೀ…ಸರ್ಚು ನಡ್ಸವ್ರೆ

ಹೆಂಗೇ ಹಾಡಿದರೂ… ಬಾಯ್ ನೋಯ್ತವೆ
ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೆ… ಕಿವಿ ಹೋಯ್ತವೆ
ಹೆಂಗೇ ಹಾಡಿದರೂ… ಬಾಯ್ ನೋಯ್ತವೆ
ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೆ… ಕಿವಿ ಹೋಯ್ತವೆ

ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ಸಾವಾಸಾ… ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೂ ಉಪ್ವಾಸಾ
ಒಬ್ಬ ಟೀಕೆ ಎಂಕ್ಟೇಸಾ… ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಸತೀಸಾ

ಇವ್ರು ಕಾಲು ಇಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ… ಅದೇ ರೋಡು
ಈ ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ… ಬಯೋಡಾಟಾ ಬ್ಯಾರೆ ಕೇಡು
ಕೇ…ಡು…

ಯವ್ವನದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ… ಹಳೇ ಬೋಟು
ಬೋಟ…ಲ್ಲಿ ನೂರಾ ಎಂಟು… ಹಳೇ ತೂತು

ಬೆಳಗಾಗ್ ಎದ್ದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೇ… ಅರೆ ದಾರಾ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ದವ್ರೇ
ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ… ಕಾಲು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟವ್ರೇ

ಅನಾಸಿನ್ನು ತಿಂದ್ರೂ… ತಲೆ ನೋಯ್ತಾವೆ
ಚಿಂತೇಲಿ ಊಟ ಬಿಟ್ರೆ… ಗ್ಯಾಸು ಆಯ್ತದೆ
ಅನಾಸಿನ್ನು ತಿಂದ್ರೂ… ತಲೆ ನೋಯ್ತಾವೆ
ಚಿಂತೇಲಿ ಊಟ ಬಿಟ್ರೆ… ಗ್ಯಾಸು ಆಯ್ತದೆ

ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ಸಾವಾಸಾ… ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೂ ಉಪ್ವಾಸಾ
ಒಬ್ಬ ಟೀಕೆ ಎಂಕ್ಟೇಸಾ… ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಸತೀಸಾ

ವೆಂಕ್ಟೇ……ಸಾಆಆಅ…… ಸತೀಸಾಆಅಆ
ವೆಂಕ್ಟೇಆಆಅ… ಸತೀಸಾಆಅಆ
ವೆಂಕ್ಟೇ……ಸಾಆಆಅ… ಸತೀಸಾ

ದೊಡ್ಡೋರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಾ… ಪರ್ಮಿಸನ್ನು
ಕಾಂಪೌಂಡು ಹಾರುತಿದೆ… ಜನ್ರೇಸನ್ನು
ಜನರೇ…ಶನ್ನು…ಉಉಉ…

ಬೇಕಿಲ್ಲಾ… ಪ್ರಳಯಕೆ ಕಾಯೋದಿನ್ನು
ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳು… ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ ಊರನ್ನು

ಮೀಸೆ-ಗೀಸೆ ಬಂದಾಗ… ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ರಾದ್ಧಾಂತ
ಬಿಳೀ ಗಡ್ದ ಬಂದಾಗ… ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತ

ಪ್ರತೀ ಎಂಡಿನಲ್ಲೂ… ಸ್ಟಾರ್ಟು ಇರ್ತಾವೇ
ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸಾ… ಎಲ್ಲಾ…ದಿಂಥಾವೇ
ಪ್ರತೀ ಎಂಡಿನಲ್ಲೂ… ಸ್ಟಾರ್ಟು ಇರ್ತಾವೇ
ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸಾ… ಎಲ್ಲಾ…ದಿಂಥಾವೇ

ತುಂಡ್ ಹೈಕ್ಳ ಸಾವಾಸಾ… ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೂ ಉಪ್ವಾಸಾ ಸಾ… ಸಾ… ಸಾ…
ಒಬ್ಬ ಟೀಕೆ ಎಂಕ್ಟೇಸಾ… ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಸತೀಸಾ ಸಾ… ಸಾ… ಸಾ…
ಆಞ್…