Posts Tagged ‘bacchan’

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಂಗೆ… ಟೋಟಲ್ ಆಯ್… ಎಷ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತೇ ? ಒಂದ್ ಪಣಕು-ಅಣಕು :-)

Posted: ಮೇ 7, 2013 in anaka, anakavaadu, ಅಣಕ, ಅಣಕವಾಡು, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಣಕ, ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ..., ಹಾಡು, kannada remix, kundaapra kannada, kundaapra kannada anaka, kundapra, kundapra kannada, kundapur, kundapur kannada, kundapura, kundapura kannada, kundapura kannada anaka, kundapura kannada remix
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

‘ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಂಗೆ… ಟೋಟಲ್ ಆಯ್… ಎಷ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತೇ ?’ ಹೀಂಗೇ ಸುಮ್ನೇ ಒಂದ್ ಪಣಕು-ಅಣಕ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ 🙂
‘ಬಚ್ಚನ್’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಲ್ಲಿ… ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ… ಎಷ್ಟು ತೂತಿದೆ?’ ಧಾಟಿಯಗೆ ಓದಿ ಕಾಣಿ 🙂

 

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಂಗೆ… ಟೋಟಲ್ ಆಯ್… ಎಷ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತೇ ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್
ಸಂತಿ ಮಾರ್ಕೇಟ್… ಬಸ್ಲಿಕಟ್ಟು… ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತೇ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಬಸ್ಸಿನಂಗೆ… ನುರ್-ಕಂಡು… ಹತ್ಕ ಬೇಕಾತ್ತಲೇ
ಇಲ್ದೇ ಹೋರೇ … ಬಾಗ್ಲಂಗೆ… ನೇಲ್ಕ ಹೋಯ್ಕಾತ್ತಲೇ

ಕಯ್ಯಂಗ್ ಲಗೇಜು… ಹಿಡ್ಕ ಹೋರೇ… ಹೈಲ್ ಆತ್ತಲೇ
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಂಗೆ… ಟೋಟಲ್ ಆಯ್… ಎಷ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತೇ ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಹಾಡಿ-ಗುಡ್ಯಂಗೆ… ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್-ವರ್ಕ್
ಸಿಕ್ಕುದ್ ಹ್ಯಾಂಗೇ… ಹೇಳಿ ಕಾಂಬಾ
ಜಬ್ಬು ಸೆಟ್ಟಂಗೇ… ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ದಿರೂ
ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ… ಚೀಂಕ್ರ ಕಾಣಿ

ನ…ಮ್ಮಾ ಬದಿ ಮಕ್ಳ್… ಪೂ…ರಾ… ಪಣ್ಕಲ್ದೇ
ಓ…ದುದ್ರಂಗೇ ಮಾತ್ರ… ಒಂ…ಚೂರ್… ಮುಂದಲ್ದೇ

ಗೆದ್ದಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ… ಮ್ಯಾಚು ಶುರು ಆಯ್ತಲೇ
ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಂಗೇ… ಆಡತಾ ಇರ್ತ್ರಲೇ

ಚೂರೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ… ಕೊಡ್ದೇ ಕಾಣಿ … ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಡ್ತ್ರಲೇ
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಂಗೆ… ಟೋಟಲ್ ಆಯ್… ಎಷ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತೇ ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಮಾಯಿನ್ ಹಣ್ಣನ್… ಕಂಡರಂದ್ರೆ ಸಾಕ್
ಕಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಗೊಂಚಲನ್ನೇ… ತಾಳ್ಸುದಲ್ದೇ
ಹಬ್ಬದ ಗುಡಿಯಾ… ಬಜಾರಂಗೆ ಸುಮ್ನೇ
ಬಿಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಕಣಗ್… ತಿರ್ಗುದಲ್ದೇ

ದಾ…ನಿ ಬ್ಯಾಳಿಯನ್ನು… ಬೇ…ಸಿ ತಿಂದರೇ
ಹಾ…ಳ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಂಗೆ… ವಾ…ಯು ಆತ್ತಲೇ

ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ್ ಕಲ್ಲಂಗೆ… ಗುಡ್ಣ … ಆಡ್ತಿದ್ರಲೇ
ಗಂಡ್ಮಕ್ಳ್ ಬಳ್ಕಂಡ್… ತಿರ್ಗತಾ ಇದ್ರಲೇ

ರಜಿ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ… ಅಡುಕ್-ಇವ್ಕೇ…ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ್ತಲೇ
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕಂಗೆ… ಟೋಟಲ್ ಆಯ್… ಎಷ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಿತ್ತೇ ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

————————————————
ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ಬಚ್ಚನ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಲ್ಲಿ… ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ… ಎಷ್ಟು ತೂತಿದೆ?’ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್
ಕೃಪೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಲ್ಲಿ… ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ… ಎಷ್ಟು ತೂತಿದೆ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್
ಮಂಡ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು… ಚೂಡಿದಾರೂ… ರೇಟ್ ಏನಿದೆ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ… ಕೆಲವೊಂದು… ತಿಳಕೋ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ
ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ… ಮರ್ಯಾದೆ… ಕಳ್ಕೋ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ

ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ಜು… ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ… ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಲ್ಲಿ… ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ… ಎಷ್ಟು ತೂತಿದೆ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಇಂಟರ್-ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ… ಇಡ್ಲಿ ನಾ ಡವ್ನ್-ಲೋಡ್
ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೇ… ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀ
ಇಂಥಾ ಪ್ರಶ್ನೇಗೆ… ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ
ಸತ್ತ್ ಹೋದಾ ನನ್ನಾ… ಹಳೇ ಪ್ರೇಮೀ

ನ…ನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಠಾ… ಸ್ವ…ಲ್ಪಾ ಹಿಂಗೇನೇ
ಸ್ಕೂ…ಲಿನಲ್ಲೀ ಲಾಸ್ಟು… ಬೆಂ…ಚು… ನಿಮ್ದೇನೇ

ಸಂಜೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ… ಕ್ಲಾಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ
ಬರೀ ಹುಡುಗರಿಗೆ… ಪ್ರವೆಸಾ ಇರ್ತದೆ

ಎಜುಕೇಸನ್ನೇ… ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ… ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಲ್ಲಿ… ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ… ಎಷ್ಟು ತೂತಿದೆ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ವಿಂಡೋ ಕರ್ಟನ್ನು… ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹುಡುಗರೇ… ಕಾಣುತಾರೇ
ಕಾಫಿಡೇ ಕೊಡೆಯಾ… ಕೆಳಗಡೆ ಸುಮ್ನೆ
ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ… ಸಿಗುತಾರೆ

ಮೂ…ರೂ ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ… ಪ್ಯಾ…ರೂ ಆದರೇ
ಆ…ರೂ ಘಂಟೆಗೆಲ್ಲಾ… ಬೋ…ರೂ ಆಯ್ತದೆ

ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಲವ್ವಲ್ಲಿ… ಟೈಮು… ಬೇಕಾಯ್ತದೆ
ಗಂಡಸ್ರು ಪೇಷೆನ್ಸು… ಕಲೀ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ

ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟು… ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ… ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತದೆ
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕಲ್ಲಿ… ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ… ಎಷ್ಟು ತೂತಿದೆ?
ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್ ಟುಂಗ್