Posts Tagged ‘ಶಬ್ದ’


ಬರೀ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂತಕೆ , ಈಗ ಯಾವ್ ಕನ್ನಡದಗೂ ಇಪ್ಪುದ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೆ ಅಲ್ದಾ. ಯಾರಾರೂ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವರ್ ಇದ್ರೆ ಹುಡ್ಕಿ ಕೊಡಿನಿ ಕಾಂಬ ಹಂಗಾರೆ  ಅಂದೇಳಿ  ನೀವ್ ಕೆಂಬ್ಕೂ ಸಾಕ್.  ಅದ್ರಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಗೆ ಹಾಂಗಿನರ್ ಯಾರಾರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ್ ಅಂತ್ ನೀವ್ ಹೇಳುಕೂ ಸಾಕ್.  ಆರೇ ನಾ ಹೇಳುಕ್ ಹೊರಟದ್ದ್ ಅದ್ ಅಲ್ದೆ… ಒಂದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಕಂಡಿತ್.

ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವ್ದ್ ಅಂದೇಳಿ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವತಿಗೆ ಯಾರಾರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಥ ಹೇಳ್ತಿತ್ತ್ ಅಂತ್  ಒಂಚೂರ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ ಕಾಂಬ.  ನೆನ್ಪ್ ಆಯೇ ಇರ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ?

ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ಲಿಲ್ಯ? ಹಂಗಾರೆ ಮುಂದ್ ಓದಿ ಕಾಣಿ… ಆಗ್ಳಿಕಾರು ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ತ್ …

“ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುಕ್ ಹೋಪ್ಕೆ ಆಗ. ಅವಂದ್ ಬರೀ ಹಂಬಕ್ ಮಾರಾಯ ”

“ನೀ ಗೆದ್ದಿಪ್ಕು ಸಾಕ್. ನಿನ್ ಕಣಗೆ  ಹಂಬಕ್ ಮಾಡಿರೆ ನಾನೂ ಗೆಲ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತ?”

” ಬೋಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆರು ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರಾಯ. ಬರೀ ಹಂಬಕಾಟ”

ಹಾ.. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ದಾ? ನಾ ಎಂತ ಹೇಳುಕೆ ಹೊರ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಹಂಬಕ್… ಹಂಬಕ್..

“ಮೋಸ ಮಾಡುದ್” ಅಂತ್ ಹೇಳುಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ ಇಪ್ಪ ಶಬ್ದ…

ಆರೇ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ರಗೆ

ಒಂದ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಿತ್. ಅದನ್ನ್ ಕಂಡ್ರ ಕೂಡ್ಲೇ ಫಕ್ನೆ ನೆನ್ಪಾಯ್ತ್.. ಹೋ ಈದ್ ಅದೇ …

ಆ ಶಬ್ದ ಹಂಬಗ್  (humbug) . ಹಾಂಗಂದ್ರೆ ಮೋಸ , ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವಂಚನೆ, ಮೋಸಗಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕತ್ತ್.

ಬೇಕಾರೆ  http://www.baraha.com/kannada/index.php ಇಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಯಿ humbug  ಅಂತ ಬರ್ದ್ ಹುಡ್ಕಿ ಕಾಣಿ.

ಶಬ್ದ ಬೇಕಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಶಿದೆ ಆಯ್ಲಿ…ಅದನ್ನ್ ಸತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ‘ಹಂಬಕ್’ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದೀಗ ನಮ್ದೆ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತಲ್ದ..

ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತೋ ಏನೋ. ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ,.. ನನ್ಕಣಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದರ್ ಯಾರಾರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರ್ ಬರ್ದ್ ಹಾಕ್ದೆ ಕಾಣಿ.. ನಿಮ್ಗೂ ಯಾವ್ದಾರೂ ಹೀಂಗಿದೆ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ… ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಕಾರ ಆತ್ತ್.. ಹೇಳ್ತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ?