Archive for ಮೇ 8, 2013


‘ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ ’ ಪಿಚ್ಚರಿನ ‘ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ… ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾ’ ಹಾಡ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡದಗೆ 🙂

ಸಂತೀ………..

ಸಂತೀಗ್ ನಾ ಹೊತ್ನೋ…

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ … ಸಂತಿಗ್ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂತ
ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ … ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನ

ಬಸ್ಸಿಗ್ ಹೋಪುಕಿಂತ… ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಹೊಯಲಕ್ಕಾಂತ
ಹತ್ತುಕಾತ್ತ ನಿಂಗೆ…. ನುರ್ಕಿನಗೇನು

ಸಣ್ಣ ಕಯ್ ಚೀಲವನ್ನು… ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬೀಸ ನೆಡ್ಕಂತಾ
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ… ಬರದೆ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡ್ಕಂತಾ

ಮಳಿಬಂದರೂ … ಕೊಡಿಯಾ ಬಿಡ್ಸಿ… ಇಬ್ಬರೇ
ನೆಡ್ಕ ಹೋ…ಪಲೆ… ನೆಡ್ಕ ಹೋಪಲೇ… ರಸ್ತಿಯಂಗೇ

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ … ಸಂತಿಗ್ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂತ
ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್… ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನ

ಆ ಕಯ್ಯಂಗೊಂದ್… ಈ ಕಯ್ಯಂಗೊಂದ್
ಚೀಲಾ ಹಿಡ್ಕಂಡ್… ಹೋದ್ರ್ ನೆಡಕಂಡು
ಸೇಲಾಯಲಿ… ಎಲ್ಲಾ ಸಂತಿಯಂಗೇ
ನಂಗೆ ಇವತ್ತಾರೂ … ಸಿಕ್ಲಿ ನಾಕ್ ಪಾವಲಿ

ಸಂಜು: ಕವಾಟ್ ಗೂಡಿನಂಗೆ… ಇಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿನಂಗೆ ನಿಂಗೆ
ಬೆಚ್ಚದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹಾಕಿ… ಒಟ್ಟು.. ಮಾಡ್ಸಿ ಕೊಡತೆ ಚಿನ್ನ
ಒಂದು ಚಿನ್ನದಾ … ಸರ ಮಾಡ್ಸುಕೆ… ಹಾಕತೆ… ಇವತ್ತೇ

ಮಳಿಬಂದರೂ … ಕೊಡಿಯಾ ಬಿಡ್ಸಿ… ಇಬ್ಬರೇ
ನೆಡ್ಕ ಹೋ…ಪಲೆ… ನೆಡ್ಕ ಹೋಪಲೇ… ರಸ್ತಿಯಂಗೇ

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ … ಸಂತಿಗ್ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂತ
ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ … ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನ

ಗೀತಾ: ಕಣ್ಣಂಗೇ ಕಾಣ್ಲ… ನಾ ಸರವನ್ನ್
ಮಾಡ್ಸಿಕೊಟ್ರೆ ನೀವು… ಹಾಯ್ಕಂತೆ ನಾನ್
ಎರ್ಡೆಳಿ ಆದರೇ… ಮಾಡ್ಸುಕೆ ಆಯ್ಕಲ್ದಾ
ಒಂದೆಳಿ ಮಾಡ್ಸಿರೆ… ಸಧ್ಯಕೆ ಸಾಕಲ್ದಾ

ಬಾಳ ಅಗ್ಗ ಮೀನ್ … ನಾಕ್ ತಕಂಡ್ ಹ್ವಾಪ ನಾವ್
ಮನಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ… ಒಳ್ಳೇ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನ್
ನೆಡುಕಾಯ್ದಿರೂ… ಸಂಗ್ತಿಗಿದ್ದರೆ… ಒಟ್ಟಿಗೇ ಹ್ವಾಪವೇ

ಸಂತಿಯಂಗೆಲ್ಲಾ… ಮಾರಿ ಆರ್ಮೇಲೆ… ತಿರ್ಗುವಾ
ನಿಮ್ಮ ಒ…ಟ್ಟಿಗೇ… ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೇ .. ನಾ ಬತ್ತನೇ

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ … ಸಂತಿ ಮುಗ್ಸ್ಕ ಬಂದ್
ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೀಗ … ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನ

____________________________________________________
ಮೂಲ ಹಾಡು: ‘ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ… ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾ’
ಕೃಪೆ: kannadalyrics.com

ಬ್ಯೂಟೀ………

ಸಂಜು ಐ ಲವ್ ಯೂ…

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ… ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾ
ಬರೆದಾಗಿದೆ… ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು
ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತಾ… ನೀನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಾ
ಇರುವಾಗ ನಾನು… ಚಿಂತೆ ಏನು?

ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು… ಕೊಡುಗೆ ನೀಡು ನನಗಿನ್ನು
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯನ್ನು… ಕೊಡುವೇ ನಿನ್ನ ವಶಕಿನ್ನು

ಮಳೆಯಾ ಹನಿ… ಉರುಳೋ ದನಿ… ತರವೇ
ನಗಬಾ…ರದೆ… ನಗಬಾರದೆ… ನನ್ನೊಲವೇ?

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ… ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾ
ಬರೆದಾಗಿದೆ… ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು

ಆ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು… ಈ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು
ಸ್ವರ್ಗಾನ ತಂದು… ಕೊಡಲೇನು ಇಂದು
ಏನಾಗಲೀ… ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನೀ
ನಿನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣಲೀ… ಇದೆ ಕೊನೆಯಾ ಹನಿ

ಎದೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ… ಪುಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ
ಬೆಚ್ಚನೇಯ ಪ್ರೀತಿ… ಕೊಟ್ಟು… ಬಚ್ಚಿ ಇಡುವೆ ಚಿನ್ನ
ಇತಿಹಾಸದ… ಪುಟ ಕಾಣದ… ಒಲುಮೆ… ನೀಡುವೆ

ಮಳೆಯಾ ಹನಿ… ಉರುಳೋ ದನಿ… ತರವೇ
ನಗಬಾ…ರದೆ… ನಗಬಾರದೆ… ನನ್ನೊಲವೇ?

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ… ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾ
ಬರೆದಾಗಿದೆ… ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು

ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರೂ… ಆ ದೇವರನ್ನು
ಇರಬಹುದೊ ಏನೋ… ನಿನ್ನಂತೆ ಅವನು
ಗೆಳೆಯಾ ಎಂದರೆ… ಅದಕೂ ಹತ್ತಿರ
ಇನಿಯಾ ಎಂದರೆ… ಅದಕೂ ಎತ್ತರ

ಒರಗಿಕೊಳ್ಳಲೇನು… ನಿನ್ನಾ ಎದೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು
ಕರಗಿ ಹೋಗಲೇನು… ನಿನ್ನಾ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು
ಯುಗದಾಚೆಗೂ… ಜಗದಾಚೆಗೂ… ಜೊತೆಗೇ… ಸಾಗುವೇ

ಕಡಲೆಲ್ಲವ… ಅಲೆ ಸುತ್ತುವಾ… ತರವೇ
ನಿನ್ನ ಸೇ…ರುವೇ… ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ… ನನ್ನೊಲವೇ

ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ… ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾ
ಬರೆದಾಗಿದೆ… ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು