ಚಾಷ್ಟಿ, ಚಪ್ಪಿ, ಚಾಟುಳ, ಹಲ್ ಚಿಲಿ, ಚಪ್ಪಾಂಚೂರು

Posted: ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2009 in ಕುಂದಗನ್ನಡ ಕಲಿ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:

ಚಾಷ್ಟಿ = ಚೇಷ್ಟೆ, ತುಂಟತನ

ಬಳಕೆ:

1.ಮಗಿನ್ ಚಾಷ್ಟಿಯೊಳ್ಗ್ ಆಯಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಸುಮ್ನ್ ಕೂಕಂಬ್ಕ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ

2.ನೀ ಮನಿಯಗೆ ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬೆನ್ನ್ ಭೇರಿಯಾತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ

 ಚಪ್ಪಿ/ಚಪ್ಪೆ/ಚೆಪ್ಪಿ=ಸಪ್ಪೆ, ತಣ್ಣಗೆ, ಬಿಕೋ ಅನಿಸು

ಬಳಕೆ:

1.ಹ್ವಾಯ್ಚಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಾಯ್ತ್. ಹಂಗಾರೆ ಚಪ್ಪಿ ಆಯ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆ ಕುಡುಕಾಗ್ದಾ?

2.ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ರಜಿಗ್ ಬಂದ್ ಹೋರ್ ಮೇಲೆ ಮನಿಯೆಲ್ಲ ಬರೀ ಚಪ್ಪಿ ಚಪ್ಪಿ.

3.ಹುಳಿ (ಸಾಂಬಾರ್) ಲಾಇಕ್ ಆಯಿತ್. ಆರ್ ಒಂಚೂರ್ ಉಪ್ಪ್ ಚಪ್ಪಿ

ಚಾಟುಳ/ಚಾಕ್ಟಿ ಹುಳ =ಚೇರಟೆ ಹುಳ

ಬಳಕೆ:

1.ನಾಕ್ ಹುಂಡ್ ಮಳಿ ಬಿದ್ರ್ ಸಾಕ್. ಗ್ವಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಕಡ್ ಮಾಡಗೆ ಒಂದ್ ರಾಶಿ ಚಾಕ್ಟಿ ಹುಳ

2.ಮಗಿನ್ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ಬೆಡ. ಚಾಟುಳ ಎಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇರತ್ತ್.

ಹಲ್ ಚಿಲಿ = ಹಲ್ಲು ಕಿರಿ, ಹಲ್ಲು ಕಿಸಿಯು

ಬಳಕೆ:

1.ನಿಂಗ್ ಭಾಷಿ ಬಪ್ಪುದ್ ಏಗ್ಳಿಕ್ ಮರಾಯ. ಎಂತ ಹೇಳ್ರೂ ಹಲ್ಲ್ ಚಿಲಿತಾ ನಿಂತ್ಕಂಡ.

2.ಇಷ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಳಾಯಿದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಹಲ್ಲ್ ಚಿಲಿತಾ ನಿಂತ್ಕಂಬ್ಕಾಗ ಅಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಯಾ?

 

ಚಪ್ಪಾಂಚೂರು = ಛಿದ್ರ, 56 ಚೂರು ( ಚಪ್ಪನ್ ಚೂರು)

ಬಳಕೆ:

1. ಮಗಿನ್ ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತ್ಕ ಕೊಡ್ಬೆಡಿ. ಹತ್ ನಿಮ್ಷದೊಳ್ಗೆ ಹರ್ದ್ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಾಂಚೂರ್ ಮಾಡತ್ತ್

Advertisements
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. Chandrika ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  tumba kushi ayth kani nam bashi ast chanda beryavdith. adann mast janrig torsi kotri balu upkar ayth kani

 2. katrhik ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  chenngide …. haledella nenapa agutte idoo oodidire…

 3. ವಿಜಯರಾಜ್ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ellarigo….
  ee badfig bandad khushi aayt…. bhaari laaik maadi bardiri… heenge batta aayakni akaa..

 4. Sayeesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  enta like etta marayre. nanu onda kundapra bashili kavan bardidde

  hway! niv kundaprak barka
  avradu mata kanna bitkanda kenka
  kundpra basili baiskandre matte
  para urinava are ata kani katte

 5. Sriprakash ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  It gives me immense pleasure to read Kundapra kannada. My wife is from a place near hallihole,and she is no more. While reading I remember the way she was speaking .It sounds so nice.
  Thanks for giving beautiful words that are being used in the villages wth examples.

 6. Sujan ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಹ್ವಾಯ್.. ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ.. ಕ೦ಡ್ರ ನ೦ಗೆರಡ್ ವಾಕ್ಯೂ ಬರಿಕ೦ಬೆಗ್ ಇತ್ತ್ ಕನಿ….

  ಚಾಷ್ಟಿ:

  1.ಹ್ವಾಯ್ ಲಚ್ಚಕ್ಕನ ಮನಿಗ್ ಹೊಯ್ನೆ ಅವ್ಳ್ ಮೊಮ್ಮಗ್ಳ ಚಾಷ್ಟಿ ಮಾಡತ್ ಕಾ೦ತ್ ಕುತ್ಕ೦ಡ್ರ ಬಪ್ಪಕ್ ಮನ್ಸ್ ಆತಿಲ ಮರ್ರೆ…
  2.ಆ ಮಗಿನ್ ಚಾಷ್ಟಿವಳ್ಗ ಅವಳ ಅಬ್ಬಿ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಆಯಿಕ೦ತಳೊ.. ಆ ಪರಮಾತ್ಮಮ್ನಿಗ್ ಒಬ್ಬನಿಗ್ ಗೊತಿತ್…
  3.ಹಾಯ್ಯಗುಳಿದೂ, ಕಲ್ಕುಟಕ್ದೂ, ಪ೦ಜುರ್ಲಿದೂ ಚಾಷ್ಟಿ ಇರ್ಕ್ಅ೦ಬೆಗ್… ಅದ್ಯಾವದೊ ಮಯ್ಯಿಮೆಲ್ ಬ೦ದಿರ್ಕ್.. ತಲಿಮೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈದ್ ಉಪ್ತಿ ಹಾಕ್ ಸರಿ ಆಪ್ಕು ಸಾಕ್… ಹರ್ಕಿ ಗಿರ್ಕಿ ಬಾಕಿ ಗಿಕಿ ಇತ್ತ್ ಯೆ೦ತ್ ಜರೊಕೂ… ಇಲ್ಯೆ.. ನ೦ಗ್ ಯೆ೦ತಕೂ ಅನ್ಮಾನ ಕನಿ ಅದ ಅವ್ಲ್ ದೊಡ್ಡಬ್ಬಿ ಚಾಷ್ಟಿ ಇರ್ಕ ಅನ್ಸತ್ ಕನಿ…

  ಚಪ್ಪಿ :
  1.ಯಬ್ಬಾ ಆ ಚಪ್ಪಿ ಚರು ಬಾಯಿಗ್ ಬೆಚ್ಚುಕ್ ಯಡಿಯಾ ಅ ನಮಅನಿ ಇತ್ತ್.. ಅದ್ ಯೆ೦ತ್ ಜರುಕ್ ಅಡಗಿ ಮಾಡದ್ದೂ ಗೋತ್ತಿಲ್ಲ.. ಮನ್ಸರ್ ಜಾತಿ ತಿ೦ಬ್ದಲ್ಲ..
  2.ಆ ಹೆಣ್ಣ ಇತ್ಲಯಿ ಯೆಷ್ಟೋತ್ತಿಗ್ ಕ೦ಡ್ರು ಚಪ್ಪಿ ಆಯಿ ಕುತ್ಕ೦ಡ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಯೆ೦ತಕೊ ಗೋತಿಲ್ಲ ಮರ್ರೆ …ಯಾರ್ ಕೈ ಗಿಯೀ ಕೊಟ್ರ ಗಿಟ್ರ ಯೆ೦ತಾ ಮರಾಯಿರ್ರೆ…. ಸ್ವಲ್ಲ ವಿಚಾರಸುರಲೆ…

  ಚಾಕ್ಟಿ ಹುಳ:
  ಚಾಕ್ಟಿ ಹುಳ ಅ೦ಬ್ಕು ನಾನ್ ಚಣ್ಣಕ್ಕಿಪ್ಪತಿಗೆ ಗ್ವಾಡಿಬದೆಗೆ ಕಪ್ಪ,ಕೆ೦ಪ್ ಬಣ್ಣದ್ ಚಾಕ್ಟಿ ಹುಳ ಸಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಹರ್ಕ್೦ಡ ಹೊದ್ದ್ ನೆನಪಾತ್ತೆ…. ಬೆ೦ಗಳ್ಲೊರೆಗ್ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಸ್ ಹೊದ೦ಗ್… ಅಲ್ದೆ.

  ಹಲ್ ಚಿಲಿ:
  ದಾರಿ ಬದೆಗ್ ಬಪ್ಪತಿಗ್ ಹೆಣ್ಣಗಳ್ ಕಾಣ್ಕರಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಹಲ್ ಚಿಲಿತಾ ನಿತ್ಕ೦ತ್.. ಅದ್ ಯಾವ್ ನಕ್ಷತ್ರದಗ್ ಹುಟ್ಟಿತೊ ಗೊತಿಲ್ಲಾ.. ನನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ತಗುಕ್..

  ಚಪ್ಪನ್ ಚೂರು:
  1.ಇ೦ಬನ್ ಹೆಲಸಿನ ಹಣ್ಣ್ ಬಿದ್ದ ಹೊಡತಕ್ ಚಪ್ಪನ್ ಚೂರು ಸೂಳಿಯಲಾ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ್ ಆಯಿ ಹೂಯಿತ್…
  2.ಅಳಗಿ ಬಿದ್ದ ಹೊಡತಕ್ ಚಪ್ಪನ್ ಚೂರು ಆಯಿ ಹೊಯಿತ್.. ಕೈಗ್ ಜಡು ಬಡದಿತಾ ಹೆಣಾ ಹ೦ಗರೆ.. ನೀವಲ್ಲಾ ಮನಿ ಮನ್ಕಾಲು ಮಾಡ್ಕ೦ಡ ಇಪ್ಪಾರಾ.. ನನ್ ಒ೦ದು ಬದ್ದು ಕಾಣೆ …

  ಬಪ್ಪದಾ ಮತ್ತ್ ಸಿಕ್ತಿ ಹ೦ಗರ್..

  ಸುಜನ
  ಸಿದ್ದಾಪ್ರ್
  sujankumarshetty@gmail.com

 7. Yogeesh Adiga ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  maraya… kelavu baiguLa yella ninge heLdange itt… aaroo bhari laayk itt… manige hoy banda hang aayt

 8. vasant ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತು ಹ್ವಾಯ್..
  ಊರಗ್ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಾತಾಡುದ್ ನೆನಪಿಗ್ ಬಂತು.. 🙂

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s