ಚಾ ಕಣ್ಣ್ ಕುಡ್ದ್ ಕುಂಚಟ್ ಹಾರ್ತ…!!

Posted: ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2008 in ಕುಂದಗನ್ನಡ ಕಲಿ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , ,

ಕೊಟ್ಟ್ ಮಾತ್ ತಪ್ಸುದಿಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಆರೂ ಈ ಬದಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದೇಳಿ ಕಳ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ದಾ… ಹಾಂಗೇ ಇವತ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಣಿ… ಹಾಂಗೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ ಕಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್ (ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಬದಿ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದಿ ಮಸ್ತ್… J )

 

ಅನುಪಮ, ಮಹೇಶ್, ವೀಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಡಿಗ, ಶಿಶಿರ, ರಂಜಿತ್, ದೀಪಾ, ಭಾಗ್ವತ್ರ್… ಇವ್ರೆಲ್ಲಾ ಉತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್. ಶಿಶಿರ, ರಂಜಿತ್ ಎರ್ಡ್ ಸಮ್ನಾದ್ ಉದಾಹರಣೆ ಸೈತ ಕೊಟ್ಟಿರ್. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬಪ್ಪ್ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ವತ್ರಿಗೆ, ಶಿಶಿರ್‌ಗೆ ಒಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.

 

ಈಗ ಸರಿ ಉತ್ರ ಕಾಂಬ

1. ತೊಡಮಿ/ತೊಡಮೆ = ದನ-ಕರುಗಳು ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರದಂತೆ ಬೇಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಬೊಂಬಿನ ಚೌಕಟ್ಟು (ನಂಬದಿಲ್ಲ್ ಅಡ್ಕಿ ದಬ್ಬೆದು ಮಾಡ್ತ್ರ್ ಕೆಲವ್ ಸರ್ತಿ)

ಬಳಕೆ:

          ನೀ ಆಡುಕ್ ಹೋಪುದಾರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ತೊಡ್ಮಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್. ಇಲ್ದಿರೆ ಗಂಟಿ ಪೂರಾ ಒಳ್ಗ್ ಬತ್ತೊ

 

2. ಮಿಟ್ಟಿ = ಮೊಗ್ಗು

ಬಳಕೆ:

          ಹೂ ಕೊಯ್ಕಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಪೂರಾ ಚಿಪ್ಪಡ್‌ಸ್ಕಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲಾ ಮರಾಯ

          ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಗಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್, ಕೊಯ್ದಿರ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾರೂ ತಕಂಡ್ ಹೋಯ್ಲಕ್ಕಿತ್ತ್

 

3. ಗಿರ = ಗೀಳು, ಹಂಬಲ, ಚಟ

ಬಳಕೆ:

          ಒಂದ್ ಗಳ್ಗಿ ಪುಸ್ತ್‌ಕ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಓದಂದ್ರೆ… ಒಡಿಯಾಯ್ತ್.. ಅವ್ನಿಗೆ ಆಟದ್ದೊಂದೇ ಗಿರ.

          ಅವ್ಳ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಸ್‌ಕಂಬ್ಕೆ ಆತಿಲ್ಲ. ದಿನೀಡಿ ಕತಿ ಪುಸ್ತ್‌ಕ ಓದುದೇ ಆಯ್ತ್. ಅದ್ಯಾವ್ನಮನಿ ಗಿರವೋ

          ಅವ್ನಿಗೆ ಕೈಯ್ಯಗೆ ನಾಕ್ ಪಾವಾಣಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೂ, ಯಾರೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿನ್ ಗಿರ ಅಲ್ದೇ ಮತ್ತೆಂತ

 

ಈ ಸರ್ತಿ ಮತ್ತೆರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೇ ಶಬ್ದ ಹುಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಣಿ…. ಉತ್ರ ನಿಮ್ಗ್ ಹ್ಯಾಂಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ್. ಅದನ್ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರೆ ಓದುಕೆ ಭಾರೀ ಗಮ್ಮತ್ತಿರತ್ತ್…ಹೇಳ್ತ್ರಿ ಅಲ್ದಾ…?

 1. ಚಾ ಕಣ್ಣ್  (ಇದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಂತಕಂತ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ)
 2. ಕುಂಚಟ್ ಹಾರು
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 1. sujankumarshetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಚಾ ಕಣ್ಣ್ ಇಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣ್ ಚಾ ಅ೦ತ್ರ ಅದ್ಕ್ ಹಾಲ ಹಾಕ್ದೆ ಚಾ ಮಾಡುದಕ್ಕ್ ಚಾ ಕಣ್ಣ್ ಅ೦ದೆಳಿ ಕರಿತ್ರ….

  ಬಳಕೆ:
  ಅ ಗ೦ಡಿಗ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ ಕಾ೦ತ್ ಮೊರ್ ನಾಕ್ ಸತಿ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಗ್ ಹೊಯಿ ಬ೦ತ್.. ಹೊಟ್ಟಿ ತೋಳ್ಶಿ ಹೊಯಿರ್ಕ್.. ಹೆಣಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ಸೊತಿದ್ರೆ ಚಾ ಕಣ್ಣ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ.. ಹೇಳದ್ ಮಾತ್ ಕೆ೦ಬ್ಕ್ಆಗ್ದಾ ಹ೦ಗರ್ .. ಮಣ್ಣ್ , ಮಸಿ, ಗೆ೦ಡೊ ಯಲ್ಲಾ ತಿ೦ಬ್ದ್.. ಇಗ ಕಾಣ್ ಹೊಟ್ಟಿ ಊದ್ಸ್ಕ್೦ಡಿತಲೆ…

  ಕುಂಚಟ್ ಹಾರು ಅ೦ದ್ರ ನಿ೦ತ್ಕ್೦ಡ ಯರ್ಡು ಕಾಲ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾರುದ.. ಆ೦ಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಅದ ಯೆ೦ತದೂ “ಸ್ಕಿಪಿ೦ಗ್” ಅ೦ತ್ರಲೆ ಆನಮನಿ.. ಅವ್ರತರ ಬಳ್ಳೀ ಹಿಡ್ಕಮ್ಕ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಸ್ಟೇ..

  ಬಳಕೆ:
  ಆ ಗ೦ಡ ಕು೦ಚಟ್ ಹಾರುಕ್ ಸುರು ಹಮ್ಸ್ಕ್೦ಡರೆ.. ನೊರ್ ಹೊಡುರೋರ್ರ್ಗು ಕಾಲ್ ಬತ್ತುದಿಲ್ಲ್ .. ಗಡಾ ಹ೦ಗರ ಅದ್ ಯೆ೦ತ್ ತಿ೦ತ್ಯಾ ಅ೦ದೆಳಿ ನ೦ಗೊ೦ಚೊರ್ ಹೇಳ್ತ್ಯಾ …

  ಸುಜನ
  ಸಿದ್ದಾಪ್ರ್…

 2. kishor ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ond loti chaa kann koDi, koomchet haari thorsthi

 3. sukumar shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  nan nimma e blog monithlay nodhaste mare bari likiethe hinge moondorskand hoini aka.

 4. ಭಾಗ್ವತ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಕನ್ನಂತ್ರೆ? ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇತ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಪ್ರ್ಯಲೆ

 5. Pradeep ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  Yellige hodri marayre… varakkomme bandu update madook aaithilya.. 🙂

 6. Ganesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ನಾನೂ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕಲೀತಿದೀನಿ..! 🙂

  ಗಣೇಶ್.ಕೆ
  ದಾವಣಗೆರೆ.

 7. ಹೊಳ್ಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಕುಂಚಟ್ ಹಾರು = jump like Miandad

 8. Pradeep ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  cha kannu :ನಿನ್ನೆ ಪೂರಾ ಹಾಲ ಸಿಕ್ಕ್ದೆ, ಚಾ ಕಣ್ಣೇ ಗತಿ ಆತು ಕಾಣಿ.

 9. ಶಿಶಿರ ಕನ್ನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ‘ಚಾ ಕಣ್ಣ್’ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿ ‘ಚಹಾ ಕಣ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿಪ್ಕು ಸಾಕು.
  ಚಾ ಕುಡಿದ್ಕೂದ್ಲೆ, ನರ, ನಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿ, ಫುಲ್ ಹಾರುಕೆ ಶುರುಮಾಡ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೇ kumಚಟ್…

 10. deepa ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hoi namsakara
  nam bhashi ettihidu blog badi niki kaandire kundaprad neer kudadhkke entha upkara mad dagatth niv estella madud heccha nav onchur barud heccha .neev barud nilsbedi aka.enthado e blog odthidre khushi atth
  nim e salad prasnege uttra
  cha kann =cha dicaction (eg ;cha kann madi id hal haki idbeda kuduke like athilla
  kumcaht haru =ninthalle harud (eg ;atadage(yakshagana) rakshana veshadan entha kumchat harud marre

  matte sikwa aka
  Deepa

 11. Raghavendra A ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಚಾ ಕಣ್ಣ್ = ಹಾಲ್ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಿದ ಚಾ.
  ಕುಂಚಟ್ ಹಾರು = ಕೂತಲ್ಲೇ ಕುಶಿಗೆ ಅಥವ ಹೆದ್ರಿಕಿಗೆ ಒಂದ ಸಾರಿ ಎದ್ದ ಹಾರಿ ಕುಕಂಬುದು .

 12. sukesha shetty ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  hoi,

  lik eeit marya…. keep up the good work…

  Regards,
  Sukesha

 13. ranjith ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

  ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟದ್ ಕೇಂಡಿರ್ಯಲ ಮರೆ ಈ ಸಲ…ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಉತ್ರ…

  ಕಾಣ್ಕಾಯ್ತ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ರ ಕೊಡ್ತ್ರು ಅಂದೇಳಿ…

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s