ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಯ್ ಬಪ್ರ್ಯಲ…

Posted: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2008 in ನಮ್ ಊರ್ ನಮ್ಗ್ ಚಂದ
ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಅಂತೂ ಕಳ್ದ್ ವಾರ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್ ಟಾಕೀಸಿಗ್ ಹೋಯಿ ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದೆ. ವೈದೇಹಿ ಬರದ್ ಕತಿದ್ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ್ ಎಳಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕಂಡಿರ್. ಕತಿ ಬದ್ಲ್ ಮಾಡ್ರೂ ಪಿಚ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯಿ ಬಂದಿತ್. ಉಮಾಶ್ರೀಯಂತೂ ಕುಂದಾಪ್ರ್ ಬದ್ಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳುಕ್ ಯಡ್ಯ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಬುಕ್ ಹೋರೆ ಎಂ.ಡಿ.ಪಲ್ಲವಿ ಮಾಡದ್ ನೇತ್ರ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ವತಿಗೆ ಒಂಚೂರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ನಿ ಕೇಂತಿತ್ತ್. ಆರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ ದೊಡ್ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಾವ್ ಹುಟ್ಟಿನ್ ಲಗಾಯ್ತ್ ಊರಗೇ ಇದ್ದದ್. ಈಗೊಂದ್ ನಾಲ್ಕಾರ್ ವರ್ಷದ್ ಈಚಿಗೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟದ್. ಆರೂ ಮಾತಾಡ್ವತಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಬದಿ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಳಿತ್ತ್. ಇನ್ ಅವ್ರ ನಾಕ್ ದಿನ್‌ದಗೆ ಅಷ್ಟಪ ಕಲ್ತ್ ಮಾತಾಡುದೇ ಹೆಚ್ಚ್.

 

ಇಡೀ ಪಿಚ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡವೇ ಇತ್ತ್. ಕಡ್ಲ್ ಬದೀ ಜನ್ರ್, ಅವ್ರ್ ಕುಶಾಲ್, ಅವ್ರ್ ಜಗ್ಳ, ಹೀಂಗೆ ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಗಲಾಟಿ ಇಲ್ದಿದ್ ಊರಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಶುರು ಆಯ್ತ್. ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಒಬ್ರನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಅನ್ಮಾನ ಪಡುವಂಗಾಯ್ತ್… ಹೀಂಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇರೆಯರಿಗೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಬಿಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಮ್ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗಲಾಟಿ ಶುರು ಆಯ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರ್.

 

ನಂಗ್ ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ ಬಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬರಿಕಂದೇಳಿ ಇದ್ದಿತ್. ಆರೆ ಸುಧನ್ವ ದೇರಾಜೆ ಬರದ್ದ್ ಒದ್ರ್ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರುಕ್ ಎಂತದೂ ಬಾಕಿ ಈಡ್ದಿದ್ದ್ ಹಾಂಗೆ ಅವ್ರ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರ್ದಿರ್. ಒಂದ್ಗಳ್ಗಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಓದಿ.

 

ಹಾಂಗಾಯಿ ನಾ ಹೇಳುದ್ ಇಷ್ಟೇ…ಪಿಚ್ಚರ್ ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತ್. ಇನ್ನ್ ಹೆಚ್ಚ್ ದಿನ ಟಾಕೀಸಗೆ ಇರತ್ತೋ ಇಲ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುರ್ಸೊತ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಗಳ್ಗಿ ಹೊಯ್ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಬನಿ. 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s