Archive for ಆಗಷ್ಟ್ 18, 2008


14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾಂಯ್ಕಾಲ ದಿನ ಕೇಂಡರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ ಮಳಿ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗ್ ಹೋಪ್ ಗಡ್ಬಿಡಿಯಗೆ ಇದ್ರಲ್ದಾ, ಅದ್ಕೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರಾ ಜಾಮ್. ಆರೂ ಆಟದ್ ಗಿರ ಎಲ್ಲ್ ಹೊತ್ತ್ ಹೇಳಿ? ಅಂತೂ ಆಟೋ ಹತ್ಕಂಡ್ ಹೊರ್‌ಟೆ. ಹತ್ ನಿಮ್‌ಷದ್ ದಾರಿಗೆ ಒಂದ್ ಗಂಟಿ ಆಯ್ತ್ ಹೋಯಿ ಮುಟ್ಟುವತಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ. ಆಟ ಶುರುವಾಯಿತ್ತಷ್ಟೆ. ಆರೆ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ರೈಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್. ಅಂತಾ ಮಳೇಗ್ ಸತೆ ಅಷ್ಟ್ ಜನ ಸೇರದ್ದ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಟದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗ್ ಅನ್ಸದ್…ಒಂತರಾ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿನೆ…ಅದನ್ನ ನನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನಸಿನ ಮರ್ಮರದಗೆ ಹಾಕಿದೆ…. ಒಂದ್ಸಲ್ ಕಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತ್ ಹೇಳಿ….

 

ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಸಿಡಿಲು, ಕಾರ್ಕಳ ಗುಡುಗು, ತೊಂಬಟ್ಟು-ಕೊಳಲಿ ಮಿಂಚು

http://vijaykannantha.wordpress.com/2008/08/18/