Archive for ಆಗಷ್ಟ್ 5, 2008


ನಾಡ್ದ್ ಆಗಷ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕ್ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಗೆ ಒಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ ಇತ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತಾ? ಆವತ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ ಮತ್ತ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮ್ಯಾಳದರ್ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಕೂಡಾಟ ಆಡ್ತ್ರ್. ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಥಾ ಕೇಂಡ್ರ್ಯಾ? ಕೂಡಾಟ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇರ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಎಣ್ಸ್‌ತಿದ್ರ್ಯಲ್ದಾ? ನೀವ್ ಎಣ್ಸ್‌ಕಂಡದ್ ಸಮ. ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ-ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ-ಕುಶಲವ ಆಡ್ತ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಧಾರೇಶ್ವರ್-ಹೆರಂಜಾಲು-ಮಯ್ಯ-ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ..ಹೀಂಗೆ ಓಟ್ಟ್ 5 ಜನ ಭಾಗ್ವತ್ರ್ ಪದ. ಯಕ್ಷರಂಗದ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಅಂದೇಳಿ ಹೆಸ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ – ಸುಧನ್ವ, ನೀಲ್ಕೊಡ್ ಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ – ಪ್ರಭಾವತಿ, ಯಾಜಿ – ಭೀಷ್ಮ, ಶೆಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬೆ, ಆರ್ಗೋಡ್ ಮೋಹನದಾಸ್ ಶೆಣೈ-ರಾಮ, ಉಪ್ಪುಂದ – ಶತ್ರುಘ್ನ, ಕೊಳಲಿ – ಲವ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರಿ-ಕುಶ..ಹೀಂಗೆ ಒಟ್ಟ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾಂಬರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಚಪ್ಪರ್ಸ್‌ಕಂಡ್ ಕಾಂಬಂತ ಆಟ. ಇವ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಥಂಡಿಮನೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಲವಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಗುಡಿಗಾರ್ ಇವ್ರದ್ ಸತೇ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಇತ್ತಂಬ್ರ್. ಹಂಗಾರೆ 14 ನೇ ತಾರಿಕ್ ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ವ ಅಕಾ?