Archive for ಜುಲೈ 30, 2008


ನಂಗೆ ಬಪ್ಪುಕೆಡಿಯ ಅಂದೇಳಿ ಕೂಕಂಡಿದ್ದಿದ್ ಮಳಿರಾಯ ಕಡಿಗೂ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಟ್ನಾ ಕಾಣತ್. ಬೆಂಗಳೂರಗೂ ನಾಕ್ ಹನಿ ಮಳಿ ಬಪ್ಪುಕ್ ಶುರು ಆಯಿತ್. ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದ್ಯಗಂತೂ ಸಮಾ ಮಳಿ ಕುಟ್‌ತಾ ಇರ್ಕ್ ಅಲ್ದಾ? ಮಳಿ ಬಂದದ್ ಅಂಬುದ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡುವರಿಗ್ ಹೋದ್ ಜೀವ ಬಂದಂಗಾಯಿರ್ಕ್. ಈ ವರ್ಷ ಮಳಿ ಕತಿ ಹೀಂಗೇ ಆರೆ ಯೆಂತ ಮಾಡುದ್. ಹೋಯ್ಲಿ ನೀರಾರು ಹಾರ್ಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸತೆ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ ಕೈ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಅಮಗ್ ಆಯಿರ್ಕ್.

 

ಈ ಮಳಿ ಕತಿ ಹೀಂಗೇ ಕಾಣಿ. ಕೆಲವ್ ಬದಿಲ್ ದೇವ್ರೆ ಯಾಕಾರೂ ಈ ಮಳಿ ಓಂದ್ ಕೈದ್ ಆತಿಲ್ಯೋ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ರೂ ಕೇಣ್ಡೇ ಹಗ್ಲ್ ರಾತ್ರಿ ಸೊರ್ದ್ ಊರೆಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಸಿ ಹಾಕತ್. ಇನ್ನ್ ಕೆಲವ್ ಬದಿಲ್ ಕೆಪ್ಪಿ ಮದಿ, ಕತ್ತಿ ಮದಿ, ನಾಯಿ ಮದಿ ಅಂದೇಳಿ ಇದ್ದ್ ಬದ್ದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ರೂ ನಾಕ್ ಹುಂಡ್ ಮಳಿ ಬಂದ್ ಕೈದ್ ಆತ್ತ್. ಒಟ್ರಾಸಿ ಈ ಮಳಿನ್ ನಂಬ್ಕಂಡ್ ಆಯ್ಕಂಬ್ಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ.

 

ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ. ಅಂತೂ ಕಡಿಕಾರೂ ಮಳಿ ಬಂತಲ..ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ್. ಈ ಮಳಿ ಒಂದ್ ಬರ್ದಿದ್ದಿರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರಿ ಪಚೀತಿ ಆತಿದ್ದಿತ್. ಆ ಬದ್ಯಗೆ ತಮಿಳ್‌ನಾಡರ್ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಇತ್ಲಾಗೆ ಕರೆಂಟಿಲ್ದೆ ಕತ್ಲಿಯಗೆ ಕೂಕಣ್ಕಿದ್ದಿತ್. ಬೆಳಿ ಪೂರಾ ಲಗಾಡಿ

 ಹೋತಿದ್ದಿತ್… ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮಳಿ ಕಣ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಬುಕೋಯಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಚಾವ್. ಈ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ನಂಗೂ ಊರ್ ಬದ್ಯಂಗೆ ನಾಕ್ ದಿನ ಮಳಿ ರಾಪ್ ಕಾಂತಾ ಕೂಕಣ್ಕ್ ಅಮಗಿತ್ತ್. ಆರ್ ಮಳಿ ಕಾಂಬುಕೆಲ್ಲಾ ರಜಿ ಕೊಡುಕೆ ಕಂಪ್ನಿಯರೇನ್ ನನ್ ಮಾವನಾ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬ J