Archive for ಜುಲೈ 10, 2008


ಭಾಷೆಯೊಂದು ಜೀವನದಿಯಂತೆ. ತನ್ನ ಹರಿವಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಸೇರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಳ್ಳ-ತೊರೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆಯೇ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡಾ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಪದ, ಗಾದೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪದಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

 

ಚರ್ಗಿ ಭರ್ತಿ                     ದಂಡ ಪಿಂಡ, ಅಪ್ರಯೋಜಕ

 

ಬಳಕೆ:

ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುಕ ಅವ್ನ್ ಕೈಯ್ಯಗೆ ಆತ್ತಾ? ಅವ ಏನಿದ್ರೂ ಚರ್ಗಿ ಭರ್ತಿಗೇ ಸೈ

 

ಹನಿ ಹಂದುದಿಲ್ಲ                 ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರು, ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು

 

ಬಳಕೆ:

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜಗ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂಕಂಡರ್ ಹನಿ ಹಂದಲಿಲ್ಲ.

ಎಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾಡುಕೆ ಏನ್ ದಾಡಿ. ಹೆಳ್ರೆ ಹನಿ ಹಂದ್ತ್‌ನಾ ಕಾಣಿ

 

 

ಹೆಡಿಮಂಡಿ , ಹೆಡೆಮಂಡೆ         ತೆಂಗಿನ ಹೆಡೆಯ ತಲೆಯ ಭಾಗ (ಮಂಡೆ = ತಲೆ )

 

ಬಳಕೆ:

ಒಲಿಗ್ ಹಾಕುಕೆ ಸೌದಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾಕ್ ಹೆಡಿಮಂಡಿಯಾರೂ ಇದ್ದಿರ್ ಆತಿತ್ತ್.

( ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಡುಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟೂ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ…ಹೆಡಿಮಂಡಿ ಬ್ಯಾಟಗೆ ಆಡ್ಲಕ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಡುಕೆ ಕಲ್ತದ್ದ್ ಅದ್ರಗೇ)

 

ಶೆಗ್ಣಿ ಮಂಜ/ ಸಗ್ಣಿ ಮಂಜ        ಅಳುಬುರುಕ ಅಥವ ಅಳುಮುಂಜಿ

 

ಬಳಕೆ :

ಚೂರ್ ಬಯ್ದ್ರ್ ಸಾಕ್ ಒಳ್ಳೇ ಶೆಗ್ಣಿ ಮಂಜನ ಕಣಗೆ ಮರ್ಕತಾ ಕೂಕಂತ.

( ಬಹುಶಃ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೂಡಾ ಇರ್ಬೇಕು..ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ)

 

ಹಳು , ಹಳಿನ್ ಹಿಂಡ್ಲ್ , ಹಳ್ಕಟ್ – ಪೊದೆ , ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಜಾಗ

 

ಬಳಕೆ:

ಮನಿ ಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟ್ ಹಳು ಬೆಳ್ದಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ ಬಂದ್ ಕೂಕಂಡ್ರೂ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ

ಬಾಲ್ ಹೊಡದ್ ಸೀದಾ ಹೋಯಿ ಹಳಿನ್ ಹಿಂಡ್ಲಗ್ ಬಿತ್ತ್

 

ಪಡಾವ್  – ಪ್ರಯೋಜನ, ಲಾಭ

 

ಬಳಕೆ :

ಅವ್ರ್ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ್ ಈ ಬದಿಗ್ ಬಪ್ಪರಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಾರೂ ಪಡಾವ್ ಇದ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ರ್.

ನಾವ್ ಸುಮ್ನೆ ಒದ್ಕಂಡದ್ದೇ ಬಂತ್, ಪಡಾವ್ ಆದ್ದ್ ಯಾರಿಗೋ

 

ಹಿಡಿಸೂಡಿ  – ಕಸಬರಿಕೆ

 

ಬಳಕೆ:

ತೆಂಗಿನ್ ಮಡ್ಲ್ ಸುಮಾರಿದ್ದಿತ್. ಪುರ್ಸೊತ್ತಾರೆ ನಾಕ್ ಹಿಡಿಸೂಡಿಯಾರೂ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತ್.

 

ಹರಿ – ಸ್ನಾನದ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ( ತಾಮದ್ದ್ರು, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂದು, ಮಣ್ಣಿಂದು..ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಇದೆ)

 

ಹರ್ಬ್ ಕೆಲಸ

 

ಬಳಕೆ:

ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಎಂತ ಹರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ್ಯ ಮಾಣಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ್ ಒಂದೇ ರಗಳೆ.

ಹಾಳ್ ಪಂಚತ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಕಂಡಿರ್ಯಲೆ..ಬೇರೆ ಹರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ?

 

ಮುಸುಡ್, ಸೊಡ್ಡ್    – ಮುಖ

 

ಬಳಕೆ:

ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರ್ ಕಾಣ್, ಮುಸುಡ್ ಒಡ್ದ್ ಹಾಕ್ತೆ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಸೊಡ್ ಮೇಲೆ ಎರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತೆ ಈಗ

ಅವ್ನ ಸೊಡ್ಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್. ಮೂರ್ ದಿನ ಪತ್ತಿ(ಊಟ/ಆಹಾರ) ಹುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ( ಅವನ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಅನಿಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ)

 

ತಳಿಕಂಡಿ ಕಿಟಕಿ

 

ಬಳಕೆ:

ತಳಿಕಂಡಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕ್ ಮಗಾ… ನುಸಿ ಪೂರಾ ಒಳ್ಗ್ ಬತ್ತ್

 

ಸಾಪ್   – ಚೆಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ( ಹಿಂದಿಯ ಸಾಫ್ ಇಂದ ಈ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರಬಹುದೇ)

 

ಬಳಕೆ:

ಅವ್ಳ್ ಕೆಲ್ಸ ಒಂಚೂರು ಸಾಪಲ್ಲ

ಇವತ್ತ್ ಅಡ್ಗಿ ಭಾರಿ ಸಾಪಾಯಿತ್ತ್ ಯಾರ್ ಮಾಡದ್?

 

ಕೊಯ್ಸಾಣಿ ನೆಗುದ್  – ಕೊಂಕು ಮಾತನಾಡುವುದು

 

ಬಳಕೆ:

ಅವ್ಳಿಗೆ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ರೂ ಏನಾರೂ ಕೊಯ್ಸಾಣಿ ನೆಗಿದಿದ್ರೆ ತಿಂದದ್ ಜೀರ್ಣ ಆತಿಲ್ಲೆ

ಕೆಲ್ಸ ಎಂತಾ ಮಾಡ್ರೂ ತಿಂದ್ಕಂಡ್ ಕೂಕಂಡ್ ಕೊಯ್ಸಾಣಿ ನೆಗುಕೇನ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ

 

ಮರ್ಕು ಅಳು

 

ಬಳಕೆ:

 

ಮಗು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಮರ್ಕತಾ ಇತ್ ಹಂಗಾರ್ ಯಾರಾರು ಚೂರ್ ಮಗಿನ್ ಆಡ್ಸುಕಾಗ್ದಾ?

 

ಚೊರೆ ಅಂಡೆ( ಚೊರಿ ಅಂಡಿ)  ತಲೆ ತಿನ್ನುವವನು

 

ಬಳಕೆ:

 ಅವ ದೊಡ್ ಚೊರಿ ಅಂಡಿ ಮರಾಯ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಜೀವ ತಿಂತ

 

ಜಂಬು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ

 

ಹೆಗ್ಳ( ಹೆಗ್ಗಣ) ಏನಾರೂ ಸತ್ತ್ ಹೊಯಿತ್ತಾ ಅಂದೇಳಿ. ಏನ್ ಜಂಬ್ ಬತ್ತಾ ಇತ್ತ್.

 

ಬೆರ್ಸು ಒಡಿಸು  ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸು

 

ಬಳಕೆ:

ಅಗಾ.. ನಾಯಿ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ ಕಾಣ್ ಅದನ್ ಬೆರ್ಸ್

ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕನ್ ಬೆರ್ಸ್ಕಂಡ್ ಹೋತಾ ಇತ್ತ್